Universiteit Leiden

nl en

NJV-Jaarcongres ‘De repressieve samenleving vanuit civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief’

Datum
vrijdag 10 juni 2022
Locatie
De Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 8
Utrecht

Op 10 juni 2022 wordt in De Nicolaïkerk in Utrecht het NJV-Jaarcongres gehouden. Het thema luidt: “De repressieve samenleving” omdat zich in onze samenleving sinds ongeveer de eeuwwisseling onmiskenbaar een trend heeft gemanifesteerd van meer repressie. Wat dat voor ons recht betekent, hebben de preadviseurs in kaart gebracht voor de drie grote deelgebieden civiel-, bestuurs-, en strafrecht. Daardoor ontstaat een indrukwekkend overzicht van de stand van ons recht op die deelgebieden, maar ook meer overkoepelend over ons recht als geheel. Prof. Anne Keirse en prof. Vanessa Mak zullen in het civielrechtelijke preadvies  beschrijven hoe het privaatrecht meer dan vroeger wordt ingezet om gewenst gedrag te bewerkstelligen of tegen te gaan, hoe handhaving door private actoren is toegenomen en hoe met acties bij de burgerlijke rechter of door inzet van het privaatrecht steeds meer het algemeen belang wordt nagestreefd (denk aan het Urgenda-arrest van de Hoge Raad en het Shell-vonnis van de Haagse Rechtbank).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.