Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studenten aan het woord

Studenten aan het woord: Manipulatie, selectiviteit en zelfpresentatie in antieke bronnen

Datum
vrijdag 18 maart 2022
Tijd
Locatie
Livestream vanuit het Rijksmuseum van Oudheden

Deze lezingenmiddag staat in het teken van de antieke war of words en beoogt deze inzichtelijk te maken aan de hand van drie casestudies. Zo wordt de archiefpraktijk in het Nabije Oosten en Egypte uitgelicht en hoe een archief dé plek was voor het toekennen- en betwisten van macht. Deze machtskwestie komt net zo naar voren in de Romeinse educatie van stedelijke waarden, wat als tweede casestudie zal worden geanalyseerd als een van hogerhand opgelegd discours. Ten slotte zal worden bediscussieerd hoe Eusebius van Caesarea, de invloedrijke christelijke historicus uit de vroege vierde eeuw, een (zogenaamde) rapportage van Pontius Pilatus gebruikte voor zijn eigen strategie. Deze casestudies vloeien voort uit onderzoekstages die zijn uitgevoerd aan de Universiteit Leiden onder leiding van dr. Rens Tacoma, prof.dr. Caroline Waerzeggers, dr. Miko Flohr, dr. Christoph Pieper en dr. Peter Burger. De studenten die de stages hebben doorlopen, zullen hun resultaten presenteren en een connectie leggen met het thema van propaganda. 

Programma

15:00 - 15:10 Inleiding door dr. Rens Tacoma. 
15:10 - 15:30 Lezing: ‘Van wonderland tot twistpunt: Oude archieven in the archival turn'. Studenten sprekers: Eden Dijkstra en Joëlle Kraaijeveld.  
15:30 - 15:50: Lezing: ‘Goede mannen? Burgerlijke deugden in de Romeinse herinneringscultuur’. Studenten sprekers: Marianne Bakker en Janis Oomen. 
15:50 - 16:10 Lezing: ‘Romeins nepnieuws ten tijde van Eusebius? De Handelingen van Pontius Pilatus als documentaire fictie’. Student spreker: Indira Huliselan. 
16:10 - 16:35 Beantwoording van vragen uit het publiek door de studenten, gemodereerd door dr. Liesbeth Claes. 
16:35 - 17:00  Round table van de begeleiders waarin de lijnen tussen de projecten worden getrokken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.