Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Pain and it's consequences in dementia

  • A.H. Kok
Datum
donderdag 31 maart 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.A. Achterberg

 

Summary:

De centrale doelen van dit proefschrift zijn 1) het onderzoeken van de complexe relatie tussen dementie, pijn, probleemgedrag en ADL functioneren bij mensen met dementie en 2) het onderzoeken van de betrouwbaarheid en validiteit van een nieuwe, internationale, pijnobservatieschaal: Pain Assessment in Impaired Cognition; PAIC, om pijn bij mensen met dementie op te kunnen sporen.

Uit de verschillende onderzoeken kunnen we concluderen dat pijnmanagement bij mensen met dementie een uitdaging is en dat dit op verschillende vlakken aandacht behoeft, waaronder het beoordelen van de pijn. Daarnaast is gebleken dat de relatie tussen dementie, pijn, probleemgedrag en ADL functioneren complex is en dat er vaak geen gebruikgemaakt wordt van valide meetinstrumenten. Een belangrijke bevinding is dat achteruitgang in ADL functioneren een rode vlag is voor de aanwezigheid van pijn, onafhankelijk het stadium van de dementie. Onderzoek naar de PAIC laat zien dat het een veelbelovende pijnobservatieschaal is om pijn bij mensen met dementie te kunnen meten.
 

Uit dit proefschrift vloeien een aantal belangrijke aanbevelingen voor de praktijk voort:
1. Verbeteren van pijnmanagement bij mensen met dementie start bij de bewustwording van de gevolgen van pijn, zoals probleemgedrag en achteruitgang van ADL functioneren.
2. Interdisciplinaire onderwijsvormen, waaraan verschillende zorgprofessionals tegelijkertijd deelnemen, kan hieraan bijdragen.
3. Door gebruik te maken van een stapsgewijze aanpak (b.v. STA-OP!) waarin het gebruik van een betrouwbaar en valide meetinstrument, zoals PAIC15, een onderdeel is, kan pijn tijdig herkend en behandeld worden.
4. Het implementeren van een multidisciplinair pijnteam is een belangrijke stap in het verbeteren van pijnmanagement.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.