Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Migraine biochemistry and visual snow

  • R.M. van Dongen
Datum
donderdag 31 maart 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M. Ferrari
  • Prof.dr. A. van den Maagdenberg
  • Prof.dr. G. Terwindt

Samenvatting:

Migraine is een hersenaandoening gekenmerkt door aanvallen van heftige hoofdpijn. Naast de hoofdpijn hebben patiënten met migraine ook vaak last van verschillende visuele klachten. Visual snow is een hersenaandoening die wordt gekenmerkt door het constant zien van spikkels of 'ruis' in het gehele gezichtsveld. Visual snow komt minder vaak voor dan migraine maar is mogelijk geassocieerd met migraine. Bij beide aandoeningen kan hyperexciteerbaarheid van de hersenen een rol spelen, wellicht door biochemische veranderingen.

In het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt gekeken naar biochemische verschillen in het hersenvocht. Personen met migraine worden vergeleken met personen zonder migraine. De concentraties van enkele neurotransmitters (zoals glutamaat en GABA) verschilden niet tussen de twee groepen. Patiënten met migraine hadden wel andere concentraties van het stofje arginine. Vervolgonderzoek is nodig om dit laaste beter te duiden.

In het tweede gedeelte van dit proefschrift werd de relatie tussen migraine en visual snow verder onderzocht. In twee verschillende onderzoekspopulaties werd bestudeerd of personen met visual snow inderdaad vaker migraine hadden dan personen zonder visual snow. Dit bleek in onze studies het geval, echter niet wanneer de visual snow is ontstaan door het gebruik van hallucinogene drugs. Deze bevindingen suggereren dat, naast migraine, andere risicofactoren bestaan voor het krijgen van visual snow.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.