Universiteit Leiden

nl en

PhD Defence

Migraine biochemistry and visual snow

  • R.M. van Dongen
Date
Thursday 31 March 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. M. Ferrari
  • Prof. A. van den Maagdenberg
  • Prof. G. Terwindt

Summary:

Migraine is een hersenaandoening gekenmerkt door aanvallen van heftige hoofdpijn. Naast de hoofdpijn hebben patiënten met migraine ook vaak last van verschillende visuele klachten. Visual snow is een hersenaandoening die wordt gekenmerkt door het constant zien van spikkels of 'ruis' in het gehele gezichtsveld. Visual snow komt minder vaak voor dan migraine maar is mogelijk geassocieerd met migraine. Bij beide aandoeningen kan hyperexciteerbaarheid van de hersenen een rol spelen, wellicht door biochemische veranderingen.

In het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt gekeken naar biochemische verschillen in het hersenvocht. Personen met migraine worden vergeleken met personen zonder migraine. De concentraties van enkele neurotransmitters (zoals glutamaat en GABA) verschilden niet tussen de twee groepen. Patiënten met migraine hadden wel andere concentraties van het stofje arginine. Vervolgonderzoek is nodig om dit laaste beter te duiden.

In het tweede gedeelte van dit proefschrift werd de relatie tussen migraine en visual snow verder onderzocht. In twee verschillende onderzoekspopulaties werd bestudeerd of personen met visual snow inderdaad vaker migraine hadden dan personen zonder visual snow. Dit bleek in onze studies het geval, echter niet wanneer de visual snow is ontstaan door het gebruik van hallucinogene drugs. Deze bevindingen suggereren dat, naast migraine, andere risicofactoren bestaan voor het krijgen van visual snow.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.