Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Visual analytics for spatially-resolved omics data at single cell resolution: Methods and Applications

  • A. Somarakis
Datum
donderdag 20 januari 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt
  • Prof.dr.ir. F.J. Verbeek

Samenvatting:

Een dieper inzicht in de pathologie van een organisme is belangrijk voor de ontwikkeling van behandelingen. In de loop van eeuwen van systematisch onderzoek hebben klinische onderzoekers aangetoond dat hoe meer informatie zij verwerven over de celeigenschappen en hun organisatie in het weefsel, hoe beter zij de functionaliteit van een organisme en de ziekteprogressie kunnen begrijpen.

De laatste jaren heeft de komst van hoge-resolutie beeldvormingstechnieken onderzoekers voorzien van nieuwe informatie over individuele cellen, die onderzoekers in staat stellen om de cellen nauwkeurig te karakteriseren en te onderzoeken hoe ze zijn verdeeld in het weefsel. Echter, de extractie van bruikbare biologische inzichten uit de analyse van zulke nieuwe en complexe data, waar experts de intrinsieke karakteristieken van de data niet kennen noch de patronen die ze willen identificeren, vereist een exploratieve data-analyse aanpak.

Het doel van dit proefschrift is dan ook de ontwikkeling van een end-to-end pijplijn voor de analyse van deze hoogdimensionale cellulaire beelden; van de voorbewerking van de ruwe data tot de exploratie van cellulaire patronen en hun associatie met klinische karakteristieken.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.