Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Treating Meningioma: does the patient benefit?

  • A.H. Zamanipoor Najafabadi
Datum
donderdag 13 januari 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.C. Peul

Samenvatting:

Meningeomen zijn tumoren van de hersenvliezen. Deze zijn vaak goedaardig en daarom geassocieerd met een goede levensverwachting. In de afgelopen jaren heeft internationaal een verschuiving plaatsgevonden waarbij de focus van de tumor naar de patiënt verlegd is. Ons onderzoek, waarbij we middels patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten naar het functioneren en welzijn van meningeoompatiënten gekeken hebben, heeft hieraan bijgedragen.

In verschillende studies beschrijven we een verbetering van chirurgische technieken, in het bijzonder voor meningeomen van de schedelbasis. Desalniettemin, rapporteren we dat patiënten gemiddeld negen jaar na behandeling of diagnose participatiebeperkingen ervaren, vooral op het werk en bij vrienden en familie. Vaak is hier weinig aandacht voor op de polikliniek, des te meer omdat patiënten jaren na behandeling met lange tussenpozen op de poli gezien worden.

Belangrijk is dat het functioneren en welzijn van zowel de patiënt als de naaste familieleden en vrienden wordt geëvalueerd, omdat deze sterk met elkaar samenhangen. Tevens blijkt dat patiënten en zorgverleners andere uitkomsten en processen als relevant ervaren. Dit onderschrijft het belang van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten. Op basis van de studies in dit proefschrift stellen we een meningeoomzorgpad voor met het gebruik van 1) casemanagers die patiënten en naasten begeleiden, 2) patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten, en 3) voorspelmodellen die helpen bij de identificatie van individuele patiënten met een hoog risico op een verminderd functioneren op de lange termijn. In toekomstig onderzoek blijft een grote rol weggelegd voor de patiënt, zodat we onderzoek doen en zorg leveren waar de patiënt wat aan heeft.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.