Universiteit Leiden

nl en

PhD Defence

Treating Meningioma: does the patient benefit?

  • A.H. Zamanipoor Najafabadi
Date
Thursday 13 January 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. W.C. Peul

Summary:

Meningeomen zijn tumoren van de hersenvliezen. Deze zijn vaak goedaardig en daarom geassocieerd met een goede levensverwachting. In de afgelopen jaren heeft internationaal een verschuiving plaatsgevonden waarbij de focus van de tumor naar de patiënt verlegd is. Ons onderzoek, waarbij we middels patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten naar het functioneren en welzijn van meningeoompatiënten gekeken hebben, heeft hieraan bijgedragen.

In verschillende studies beschrijven we een verbetering van chirurgische technieken, in het bijzonder voor meningeomen van de schedelbasis. Desalniettemin, rapporteren we dat patiënten gemiddeld negen jaar na behandeling of diagnose participatiebeperkingen ervaren, vooral op het werk en bij vrienden en familie. Vaak is hier weinig aandacht voor op de polikliniek, des te meer omdat patiënten jaren na behandeling met lange tussenpozen op de poli gezien worden.

Belangrijk is dat het functioneren en welzijn van zowel de patiënt als de naaste familieleden en vrienden wordt geëvalueerd, omdat deze sterk met elkaar samenhangen. Tevens blijkt dat patiënten en zorgverleners andere uitkomsten en processen als relevant ervaren. Dit onderschrijft het belang van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten. Op basis van de studies in dit proefschrift stellen we een meningeoomzorgpad voor met het gebruik van 1) casemanagers die patiënten en naasten begeleiden, 2) patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten, en 3) voorspelmodellen die helpen bij de identificatie van individuele patiënten met een hoog risico op een verminderd functioneren op de lange termijn. In toekomstig onderzoek blijft een grote rol weggelegd voor de patiënt, zodat we onderzoek doen en zorg leveren waar de patiënt wat aan heeft.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.