Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Methodological obstacles in causal inference: confounding, missing data, and measurement error

  • B.B.L. Penning De Vries
Datum
dinsdag 25 januari 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.H.H. Groenwold

Samenvatting:

Dit promotieonderzoek gaat over methoden voor het beantwoorden van vragen over oorzakelijkheid en in het bijzonder van zogenoemde wat-alsvragen. Bij dit soort vragen staat centraal de mate waarin de gevolgen van hypothetische, mogelijk elkaar uitsluitende, handelingen van elkaar verschillen.

Kennis over de gevolgen van verschillende handelingen is nuttig bij het zoeken naar die optie die het ‘beste’ is, dat wil zeggen de optie met de gevolgen die het meest gunstig worden geacht. In veel gevallen ligt dit soort kennis echter niet voor het oprapen. Bekende obstakels voor het beantwoorden van wat-alsvragen zijn zogenoemde verstoring (‘confounding’), ontbrekende gegevens, en meetfouten. In dit proefschrift wordt verslag gedaan van studies over methoden voor het beantwoorden van wat-alsvragen in aanwezigheid van een over meerdere van deze obstakels.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.