Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Methodological obstacles in causal inference: confounding, missing data, and measurement error

  • B.B.L. Penning De Vries
Date
Tuesday 25 January 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. R.H.H. Groenwold

Summary:

Dit promotieonderzoek gaat over methoden voor het beantwoorden van vragen over oorzakelijkheid en in het bijzonder van zogenoemde wat-alsvragen. Bij dit soort vragen staat centraal de mate waarin de gevolgen van hypothetische, mogelijk elkaar uitsluitende, handelingen van elkaar verschillen.

Kennis over de gevolgen van verschillende handelingen is nuttig bij het zoeken naar die optie die het ‘beste’ is, dat wil zeggen de optie met de gevolgen die het meest gunstig worden geacht. In veel gevallen ligt dit soort kennis echter niet voor het oprapen. Bekende obstakels voor het beantwoorden van wat-alsvragen zijn zogenoemde verstoring (‘confounding’), ontbrekende gegevens, en meetfouten. In dit proefschrift wordt verslag gedaan van studies over methoden voor het beantwoorden van wat-alsvragen in aanwezigheid van een over meerdere van deze obstakels.

 

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.