Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Child Interethnic Prejudice in the Netherlands: Social Learning from Parents and Picture Books

  • Y. de Bruijn
Datum
dinsdag 11 januari 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Mesman

Samenvatting:

In dit proefschrift wordt beschreven hoe ook bij jonge kinderen in Nederland al vooroordelen op basis van etniciteit worden gevonden. Daarnaast geeft het proefschrift inzicht in de attitudes en ideologieën waar kinderen mogelijk aan worden blootgesteld via twee socialisatie bronnen: ouders en kinderboeken.

De resultaten in dit proefschrift zijn een belangrijke eerste stap in het onderzoeken van het fundament om strategieën om vooroordelen te verminderen of voorkomen gebaseerd op de sociaal leren theorie toe te passen in de specifieke Nederlandse context. Het laat zien dat bij een benadering gebaseerd op intergroup contact verschillende obstakels kunnen worden ervaren: ouders staan in verschillende mate open voor direct interetnisch contact van hun kind met verschillende etnische groepen, direct interetnisch contact kan mogelijk ook negatieve effecten hebben, en de mate van etnische diversiteit in kinderboeken en daarmee de mogelijkheid om op die manier indirect interetnisch contact te bewerkstelligen lijkt beperkt.

Verder impliceren de resultaten uit dit proefschrift dat een multiculturalistische diversiteitsbenadering positievere effecten kan hebben op de interetnische attitudes van kinderen, met name voor witte kinderen, dan een kleurenblinde diversiteitsbenadering. Deze kleurenblinde benadering is echter overheersend in populaire kinderboeken. De resultaten beschreven in dit proefschrift kunnen gebruikt worden om zowel onderzoek als programma’s in de praktijk gericht op het verbeteren van interetnische relaties onder kinderen in Nederland vorm te geven en vooruit te helpen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.