Universiteit Leiden

nl en

Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden

Bestuur

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden heeft haar succes mede te danken aan de diverse besturen die de lezingen, vergaderingen en activiteiten van het gezelschap hebben verzorgd.

Het bestuur waarborgt de kwaliteit van het gezelschap en leidt alles in goede banen. 

v.l.n.r.: H. de Winde, R.C. van Wijk, M.H.M. Noteborn, J. Lugtenburg, F.J. Kuijers

Prof. dr. Mathieu HM Noteborn, voorzitter

Kennis over levensprocessen en ziektebeelden vergaren is de rode draad door zijn onderzoekscarrière. Zijn echte passie is het onderwijzen hierin aan studenten en leken van allerlei leeftijden.

Prof. dr. Johan Lugtenburg, vicevoorzitter

De natuur is de leermeesteres van de kunst (natura artis magistra). Dit zijn de essentiële lichtprocessen van het leven en dit is zijn leidraad bij het onderzoek van ons zien en bij de fotosynthese.

Rob van Wijk MSc., secretaris

Alumnus Bio Farmaceutisch Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Als student was Rob al betrokken bij onderzoek en onderwijs. Daarnaast was hij als assessor van het Faculteitsbestuur een jaar verantwoordelijk voor de portefeuille studentenzaken. Momenteel is hij PhD-kandidaat op de afdeling Farmacologie van het LACDR, Universiteit Leiden.

Dr. Fred Kuijers, penningmeester

Alumnus Heterogene Katalyse aan de Universiteit Leiden. Na zijn promotie is Fred werkzaam geweest op ministeries en betrokken bij de ontwikkeling van het milieubeleid begin jaren ’80. Na een aantal jaren wethouder in Leiden te zijn geweest was hij vervolgens twintig jaar verbonden als associé aan Boer & Croon.

Prof. dr. Han de Winde, bestuurslid namens Faculteitsbestuur 

Als vice-decaan van het Faculteitsbestuur der Wiskunde en Natuurwetenschappen en portefeuillehouder onderwijs zorgt Han voor een goede band tussen het NGL en de faculteit.