Universiteit Leiden

nl en

Programmeeronderwijs

Leren programmeren is moeilijk, iedereen die heeft leren programmeren, kan daar wel over meepraten. In tegenstelling tot onderwerpen als wiskunde en taal waarin we al honderden jaren lesgeven, is het programmeeronderwijs relatief nieuw. Daarom zijn er veel open vragen zoals: wat is de beste leeftijd om programmeren te leren? welke concepten verwarren kinderen het meest? hoe moet een docent programmeerles geven als ze zelf niet veel weten? Dit zijn de onderzoeksvragen die we willen beantwoorden in de PERL onderzoeksgroep.

Misconcepten

Een van de onderwerpen die we bestuderen zijn 'misconcepten', specifieke misverstanden die leerlingen tijdens het programmeren hebben. Sommige kinderen, en zelfs sommige studenten, denken bijvoorbeeld dat een variabele meerdere waarden kan hebben, of dat een variabele oude waarden onthoudt. We bestuderen wanneer deze misconcepten voorkomen, en wat we kunnen doen tijdens lessen om ze te verhelpen. We bouwen ook nieuwe en experimentele programmeeromgevingen om te onderzoeken of die gebruikt kunnen worden om het risico op misconcepten te verlagen.

Didactische strategieën

Een ander belangrijk onderwerp waar we ons op richten, is hoe we programmeren het best kunnen aanleren. Sommige mensen denken dat kinderen programmeren vanzelf oppikken als ze maar toegang tot een programmeeromgeving hebben, en dat volwassenen daarbij niet te veel in de weg moeten staan. Andere mensen geloven weer dat kinderen het beste leren wanneer ze belangrijke concepten in detail worden uitgelegd. Deze debatten zijn uitgebreid onderzocht in wiskunde en taal en andere onderwerpen, maar bij het programmeren zijn we nog steeds op zoek naar de beste didactische strategieën.

Meer informatie over het Programming Education Research Lab is te vinden op de website van PERL

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.