Universiteit Leiden

nl en

Media en interactie

Media & interactie is waar kunstmatige intelligentie en machine learning samenkomen met filosofie, cognitieve wetenschap en de creatieve kunsten. Voorbeelden van onderzoeksvragen in dit domein zijn: ‘Kan een algoritme naar menselijke maatstaven creatief zijn?', 'Kunnen creatieve processen, zoals het componeren van muziek of het schrijven van poëzie, gemodelleerd worden?', en 'Hoe kunnen algoritmen de menselijke creativiteit optimaal ondersteunen?’

[a]social creatures lab

Het [a]social creatures lab richt zich op het begrijpen van de sociale interactie met en tussen kunstmatige wezens. Onderzoek naar sociale interactie met kunstmatige wezens wordt meestal uitgevoerd met antropomorfe robots die menselijke kenmerken hebben, zoals spraak, emoties, gebaren en ander non-verbaal gedrag. De groep bestudeert de grenzen van wat sociale interactie met kunstmatige wezens betekent door te variëren in vorm, complexiteit en functie, waaronder humanoïden, abstract gevormde robots, intelligente virtuele agenten, avatars, niet-spelende personages, conversatiemiddelen en zwermrobots. Om de rol van robots in de samenleving te begrijpen, onderzoeken ze ook de minder gunstige invloed van menselijke robotrelaties op mensen en de samenleving van de toekomst.

Creative Intelligence Lab (CIL)

Het creative intelligence lab is een interdisciplinaire plek die onderzoekers met verschillende achtergronden in de cognitieve en computerwetenschappen met elkaar verbindt. De belangrijkste gedeelde interesse ligt in de fundamenten van intelligentie, zowel 'in carbo' als 'in silico', en wordt onderzocht met behulp van methoden uit verschillende gebieden, waaronder kunstmatige intelligentie, taalkunde, de kunsten en psychologie. De groep richt zich op precies die aspecten van menselijke intelligentie die we in kunstmatige intelligentie nog steeds moeilijk te vatten vinden, zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, emotie, cultuur, taal, kunst en intentioneel redeneren (ook wel mindreading of Theory of Mind genoemd). Ze erkennen speelsheid en creativiteit als sleutelfactoren in wetenschappelijke innovatie en stimuleren alternatieve onderzoeksoutput naast academische papers, zoals fysieke installaties, tentoonstellingen en publieke evenementen.
Meer informatie over het creative intelligence lab

Games

De Games groep bij LIACS heeft als doel het bevorderen van de staat van de computationele benaderingen voor het assisteren bij het ontwerpen, spelen en analyseren van games. Hun interesses richten zich op procedural content generation (PCG), in het bijzonder facet-orkestratie, team AI (AI/menselijke en AI/AI-samenwerking) en onderhandeling in games, realtime strategie games (RTS), game balancing en moeilijkheidsaanpassing, Monte Carlo tree search en de recombinatie met deep learning, evolutionaire methoden voor mixed-initiative design en geautomatiseerde speltesten, toepassing van Game AI-methoden op andere gebieden, in het bijzonder op chemieproblemen. Ze onderhouden nauwe banden met de Nederlandse en internationale game-onderzoekscommunity's en staan open voor samenwerking met game-onderzoekers en bedrijven.

Agenda

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.