Universiteit Leiden

nl en

Hortus botanicus

Onderzoek(thema's)

Naar de planten in de tuinen en kassen van de Hortus wordt onderzoek gedaan door studenten en wetenschappers van over de hele wereld.

Thema's

In wezen is de Hortus één grote wetenschappelijke collectie planten, die aangesproken kan worden voor botanisch onderzoek. We doen voornamelijk onderzoek naar tropische orchideeën, de bekerplantfamilie en andere vleesetende planten, de zuurzakfamilie en stadsnatuur.

Ruggengraat ex situ behoud

Het in stand houden van zulk soort wetenschappelijke collecties is van groot belang, omdat ze helpen de soortendiversiteit in een regio te ontdekken en te begrijpen. Botanische tuinen vormen de ruggengraat van ex situ behoud (Latijnse term voor populaties die zich niet in hun natuurlijke habitat bevinden) en beheer van de plantendiversiteit.

Kenmerken bestuderen

Onze eigen onderzoekers en collega’s over de hele wereld maken gebruik van de collectie van de Hortus om de diversiteit in kaart te brengen en om uiteindelijk tot een nog betere stamboom van het leven te komen. Dit gebeurt door middel van DNA-onderzoek, maar ook andere kenmerken worden bestudeerd, zowel de met het blote oog zichtbare als microscopische kenmerken. Ook de groene kennis van onze medewerkers blijkt van grote waarde voor onderzoekers; hun praktijkwaarnemingen en praktijkkennis zijn soms bepalend voor de richting die gekozen wordt.

Natuurbehoud en -bescherming

Dit onderzoek leidt ook tot betere inventarisaties en advies over natuurbehoud en -bescherming. In de tuin werkt de Hortus mee aan het kweken van in Nederland bedreigde planten, samen met andere botanische tuinen in Nederland. De Hortus onderhoudt de collectie en het kennisniveau van zijn medewerkers door waar mogelijk betrokken te zijn bij veldwerk en door het onderhouden van een breed netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.