Universiteit Leiden

nl en

TRIXY Expertisecentrum

Kliniek

Het TRIXY Expertisecentrum biedt zorg en ondersteuning voor ouders, kinderen, jeugdigen, volwassenen en professionals. Wat wij voor u kunnen doen is verschillend afhankelijk van wie u bent of wat uw vraag is. Kies daarom hieronder wat het beste bij u past.

U bent een ouder of opvoeder van een kind of adolescent met een extra X of Y chromosoom (47,XXX, 47,XXY, of 47,XYY). Bij het TRIXY Expertisecentrum kunt u terecht voor vragen en hulp met betrekking tot de ontwikkeling of opvoeding van uw kind.

Wij bieden u als ouder en opvoeder binnen het TRIXY Expertisecentrum drie soorten modules aan:

 1. Een-uurs-consult: Binnen deze module kunt u een eenmalig consult aanvragen waarbij onze hulpverleners u live of telefonisch (bellen of Skype) te woord zullen staan.
   
 2. Een-dags-consult: Binnen deze module krijgt u een beperkt diagnostisch traject aangeboden, waarbij na een intakegesprek en kort psychodiagnostisch onderzoek een adviesgesprek volgt waaruit adviezen voortkomen waarmee professionals uit uw eigen regio aan de slag kunnen. Deze module is met name bedoeld in het kader van een second opinion of voor aanvullende diagnostiek bij lopende behandeling.
   
 3. Regulier diagnostisch- en behandel traject: Binnen deze module komt u met uw kind bij ons in  behandeling en ontvangt u het reguliere diagnostisch- en behandel traject. Dit bestaat uit een intakegesprek waarbij uw specifieke vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van uw kind centraal staan. Op basis hiervan zullen wij een individueel psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren, maar in overleg kan ook een schoolbezoek, een gezinsessie of een huisbezoek plaatsvinden. De resultaten van het diagnostisch onderzoek zullen met u als ouder of opvoeder besproken worden. Het TRIXY expertisecentrum biedt op basis van het diagnostisch onderzoek verschillende vormen van behandeling.

Er zijn ook brochures speciaal voor ouders ››

Het TRIXY Expertisecentrum is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen uit heel Nederland. Op basis van onze afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn verwijzingen door artsen uit heel Nederland geldig.  Alle kinderen en jeugdigden hebben recht op vergoeding, ook als u buiten de regio Leiden woont.

Aanmelden kan via het secretariaat: 071 527 4063 ››

Als je vragen hebt, kun je deze stellen op de cyberpoli. Deskundigen met kennis over XXY, XXX en XYY  staan jou dan te woord. Je kunt natuurijk ook met je ouders naar het TRIXY Expertisecentrum komen.

Er zijn ook brochures speciaal voor kinderen en adolescenten ››

U bent een volwassene met een extra X of Y chromosoom (47,XXX, 47,XXY, of 47,XYY). Bij het TRIXY Expertisecentrum kunt u terecht voor vragen en hulp met betrekking tot uw X of Y chromosomale variatie, zoals het Klinefelter syndroom of Trisomie X (Triple X).

Wij bieden u binnen het TRIXY Expertisecentrum drie soorten modules aan:

 1. Een-uurs-consult: Binnen deze module kunt u een eenmalig consult aanvragen waarbij onze hulpverleners u live of telefonisch (bellen of Skype) te woord zullen staan.
   
 2. Een-dags-consult: Binnen deze module krijgt u een beperkt diagnostisch traject aangeboden, waarbij na een intakegesprek en kort psychodiagnostisch onderzoek een adviesgesprek volgt, waaruit adviezen voortkomen waarmee professionals uit uw eigen regio aan de slag kunnen. Deze module is met name bedoeld in het kader van een second opinion of voor aanvullende diagnostiek bij lopende behandeling.
   
 3. Regulier diagnostisch- en behandel traject: Binnen deze module komt u bij ons in behandeling en ontvangt u het reguliere diagnostisch- en behandeltraject. Dit bestaat uit een intakegesprek waarbij uw specifieke vragen centraal staan. Op basis hiervan zullen wij een individueel psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren. De resultaten van het diagnostisch onderzoek bespreken wij met u. Het TRIXY expertisecentrum biedt op basis van het diagnostisch onderzoek verschillende vormen van behandeling.

Informeer bij uw eigen verzekering of kosten vergoed worden.  

Aanmelden verloopt via het secretariaat van het LUBEC: 071 527 40 63 ››

U bent een professional in de zorg of in het onderwijs en heeft een vraag rondom X en Y chromosoom variaties (47,XXX, 47,XXY, of 47,XYY). Bij het TRIXY Expertisecentrum kunt u terecht voor vragen met betrekking tot bijvoorbeeld het Klinefelter syndroom of Trisomie X (Triple X).

Lees meer ››

Multidisciplinaire aanpak

Bij het spreekuur van het LUBEC werken Klinisch (neuro)-psychologen en GZ psychologen die veel verstand hebben van de  neuro cognitieve- en sociaal-emotionele gevolgen die kunnen horen bij kinderen en adolescenten met X en Y- chromosoom variaties. Dit spreekuur werkt natuurlijk nauw samen met de onderzoeksafdeling Neuropedagogiek zodat we altijd gebruik kunnen maken van de laatste kennis op dit gebied.

Aan het spreekuur zijn ook medisch specialisten uit het LUMC verbonden. Hier wordt u medische zorg aangeboden op het gebied van de lichamelijke ontwikkeling (kinderartsen), hormoonhuishouding (endocrinologen), vruchtbaarheid (urologen) en motoriek (fysiotherapeuten). Door nauwe samenwerking van al deze disciplines kunnen we u en uw kind optimale zorg aanbieden.

Diagnostiek, begeleiding en behandeling op maat

Psychologisch onderzoek geeft ons inzicht in hoe een kind functioneert in relatie tot zijn/haar klachten en diagnose. Bij het kind wordt een intelligentie onderzoek gedaan, alsook een neuropsychologisch onderzoek gericht op geheugen, aandacht, ruimtelijke inzicht, planning en organisatie, taal, emotie en sociale informatieverwerking. Ook laten we door de ouders en leerkracht vragenlijsten invullen die een goed beeld geven van hoe het kind thuis en op school functioneert. Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt met concrete adviezen dat vervolgens met ouders wordt besproken. Eventueel kan daarna een gesprek op school plaatsvinden.

Tenslotte kunt u bij de kinderarts van het LUMC terecht voor diagnostiek en behandeling van problemen in de lichamelijke groei en ontwikkeling.

Wanneer kunt u contact opnemen?

U kunt bij ons terecht als u vragen  of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Om de ontwikkeling van uw kind optimaal te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om begeleiding en interventie zo vroeg mogelijk te starten; daarvoor is het gewenst om de ontwikkeling van uw kind al vanaf jonge leeftijd te monitoren.

Vergoeding

Op basis van onze afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn verwijzingen door artsen uit heel Nederland geldig.  Iedereen heeft recht op vergoeding, ook als u buiten de regio Leiden woont.

Wilt u zichzelf of uw kind aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden voor het TRIXY Spreekuur op het LUBEC ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.