Universiteit Leiden

nl en

TRIXY Expertisecentrum

Kliniek

U kunt bij ons terecht als u vragen of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Om de ontwikkeling van uw kind optimaal te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om begeleiding en interventie zo vroeg mogelijk te starten; daarvoor is het gewenst om de ontwikkeling van uw kind al vanaf jonge leeftijd te monitoren.

Multidisciplinaire aanpak

Bij het spreekuur van het Ambulatorium werken Klinisch (neuro)-psychologen en GZ psychologen die veel verstand hebben van de  neuro cognitieve- en sociaal-emotionele gevolgen die kunnen horen bij kinderen en adolescenten met X en Y- chromosoom variaties. Dit spreekuur werkt natuurlijk nauw samen met de onderzoeksafdeling Neuropedagogiek zodat we altijd gebruik kunnen maken van de laatste kennis op dit gebied.

Aan het spreekuur zijn ook medisch specialisten uit het LUMC verbonden. Hier wordt u medische zorg aangeboden op het gebied van de lichamelijke ontwikkeling (kinderartsen), hormoonhuishouding (endocrinologen), vruchtbaarheid (urologen) en motoriek (fysiotherapeuten). Door nauwe samenwerking van al deze disciplines kunnen we u en uw kind optimale zorg aanbieden.

Diagnostiek, begeleiding en behandeling op maat

Psychologisch onderzoek geeft ons inzicht in hoe een kind functioneert in relatie tot zijn/haar klachten en diagnose. Bij het kind wordt een intelligentie onderzoek gedaan, alsook een neuropsychologisch onderzoek gericht op geheugen, aandacht, ruimtelijke inzicht, planning en organisatie, taal, emotie en sociale informatieverwerking. Ook laten we door de ouders en leerkracht vragenlijsten invullen die een goed beeld geven van hoe het kind thuis en op school functioneert. Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt met concrete adviezen dat vervolgens met ouders wordt besproken. Eventueel kan daarna een gesprek op school plaatsvinden.

Tenslotte kunt u bij de kinderarts van het LUMC terecht voor diagnostiek en behandeling van problemen in de lichamelijke groei en ontwikkeling.

Wanneer kunt u contact opnemen?

U kunt bij ons terecht als u vragen  of zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Om de ontwikkeling van uw kind optimaal te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om begeleiding en interventie zo vroeg mogelijk te starten; daarvoor is het gewenst om de ontwikkeling van uw kind al vanaf jonge leeftijd te monitoren.

Vergoeding

Op basis van onze afspraken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn verwijzingen door artsen uit heel Nederland geldig.  Iedereen heeft recht op vergoeding, ook als u buiten de regio Leiden woont.

Wilt u zichzelf of uw kind aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden voor het TRIXY Spreekuur op het Ambulatorium