Universiteit Leiden

nl en

Pedagogische Wetenschappen

Over ons

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden heeft een uitstekende reputatie binnen Nederland en daarbuiten.

Onderzoek

In 2012 zijn de drie onderzoeksprogramma’s beoordeeld door een externe commissie. Ze werden gekwalificeerd als ‘very good’ tot ‘world class’.

“Evidently, this is an institute that has built a stellar programme of research and training. It is known and respected throughout the international research community for its leading edgework on developmental, educational and intervention research.”

Maatschappelijke relevantie

Behalve over de wetenschappelijke kwaliteit was de commissie ook lovend over de maatschappelijke relevantie van het onderzoek dat wordt verricht binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen:

“The committee has established that the institute’s contribution to society is generally very high (…). Many current and new societal problems, such as immigration, child maltreatment, maternal smoking during pregnancy, and poor reading, which are at the heart of the institute’s research agenda, call for scientific knowledge and evidence-based interventions and recommendations that the institute can provide. The institute also contributes more directly to social issues, by developing numerous, evidence-based, practical recommendations, interventions, guidelines and policies. Dutch and even foreign policy makers, foundations, and professional organisations have asked members of the Institute to collect and present data about these and other social issues, and the committee has seen clear evidence of actual utilisation by these external target groups.”

Lees meer over onderzoek ››

Onderwijs

Onderwijs en onderzoek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  •  Alle kennis die overgedragen wordt, is afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek. Verder krijgen studenten een gedegen training in methoden en technieken van onderzoek. Bij al het onderzoek binnen het instituut worden studenten betrokken tijdens hun Bachelor- en Masterproject. Het instituut telt veertien hoogleraren met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van onder andere gehechtheid, interacties tussen genen en omgeving, cultuur-historische pedagogiek, ontwikkelingsstoornissen, jeugdhulpverlening, culturele diversiteit, leerproblemen, neurobiologische achtergronden en data-analyse.
  • In al het onderwijs staat het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar preventie- en interventieprogramma’s voor de praktijk centraal. Omgekeerd heeft het instituut een scherp oog voor en een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen waarin de Pedagogische Wetenschappen een rol kunnen vervullen. Dit komt niet alleen tot uiting in de vernieuwende inrichting van de programma’s, maar ook in voorzieningen als het Ambulatorium, waar studenten rechtstreeks ervaring kunnen opdoen met de klinische praktijk.
  • Het onderwijs bestrijkt het vakgebied van de pedagogische en onderwijswetenschappen in zijn volle omvang. Pas na twee jaar grondige inleiding (in de bacheloropleiding) kiezen studenten een subdiscipline waarin zij zich verder willen verdiepen. Het specialiseren zet zich voort in de éénjarige masteropleiding. Wie in Leiden de bachelor- en de masteropleiding heeft afgerond is een specialist met een grondige generalistische basis.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie