Universiteit Leiden

nl en

Onderwijswetenschappen

Onderwijs

De programmagroep Onderwijswetenschappen biedt onderwijs over de ontwikkeling van kinderen in de schoolcontext. Er wordt gekeken naar het onderwijsveld in zijn volle breedte: van het basisonderwijs tot en met het universitair onderwijs.

Bij Onderwijswetenschappen kijken we naar het leren van leerlingen, en de manieren waarop dit leren georganiseerd en gestimuleerd kan worden. Onderzocht wordt welke cognitieve vaardigheden nodig zijn om te leren, te leren lezen en te leren rekenen. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed de (lerende) leerkracht en de leeromgeving hebben op het leerproces. Aandacht is er ook voor het vaststellen van en rekening houden met verschillen tussen leerlingen en professionals die het leerproces begeleiden.

Accent binnen Onderwijswetenschappen is het onderzoeken welke processen ten grondslag liggen aan het leren in het algemeen en het leren lezen en rekenen in het bijzonder. De thema’s en onderwerpen in de studie komen aan bod via gerichte opdrachten en actieve werkvormen. Zij vragen een grote mate van zelfstandig werken en gezamenlijk leren in kleine teams van studenten. 

Bachelor

De programmagroep Onderwijswetenschappen verzorgt verschillende vakken in de basisbachelor Pedagogische Wetenschappen evenals de vakken van de bachelorspecialisatie Onderwijsstudies: het Lerende Brein, het Lerende Kind, Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen, Leren en Leraar en het Bachelorproject Onderwijsstudies.

Bachelorproject

Het bachelorproject is het afsluitende onderdeel van de bachelorospecialisatie Onderwijsstudies. Studenten voeren een wetenschappelijk onderzoek uit in opdracht van een school of organisatie (werkveldproject) of in een onderzoeksinstelling (onderzoeksproject). De opleiding beschikt over contacten met scholen en organisaties die bereid zijn plaatsen ter beschikking te stellen. Studenten kunnen hiervan gebruik maken, maar zij kunnen ook zelf een organisatie voordragen voor het bachelorproject.

Tijdens het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ontwikkelen studenten academische vaardigheden, zoals het voeren van een literatuuronderzoek, het formuleren van onderzoeksvragen, opzetten van onderzoek en rapportage.

Meer over de specialisatie Onderwijsstudies binnen de bachelor Pedagogische Wetenschappen ››

Masterspecialisatie Educational Studies

In de masteropleiding Education and Child Studies verzorgt de afdeling de specialisatie Educational Studies.

Deze specialisatie bestudeert het leerproces van kinderen en adolescenten vanuit een cognitief-psychologisch en neurowetenschappelijk perspectief.

De masterspecialisatie bestaat uit vijf inhoudelijke vakken, een stage en het masterproject.

Meer over de masterspecialisatie Educational Studies

Overig masteronderwijs

Ook binnen de masterspecialisaties Applied Neuroscience in Education and Child Studies en Digital Media in Human Development geeft de afdeling onderwijs, evenals in de research masteropleiding Developmental Psychopathology in Education and Child Studies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie