Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsstudies

Organisatie

De afdeling Onderwijsstudies is een van drie afdelingen binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

In de studie Onderwijsstudies kijken we naar het leren van leerlingen en de manieren waarop dit leren georganiseerd en gestimuleerd kan worden. Onderzocht wordt welke cognitieve vaardigheden nodig zijn om te leren, te leren lezen en te leren rekenen. Daarnaast wordt onderzocht welke invloed de (lerende) leerkracht en de leeromgeving hebben op het leerproces. Aandacht is er ook voor het vaststellen van en rekening houden met verschillen tussen leerlingen en professionals die het leerproces begeleiden.

Accent in de studie Onderwijsstudies is het onderzoeken welke processen ten grondslag liggen aan het leren in het algemeen en het leren lezen en rekenen in het bijzonder. De thema‚Äôs en onderwerpen in de studie komen aan bod via gerichte opdrachten en actieve werkvormen. Zij vragen een grote mate van zelfstandig werken en gezamenlijk leren in kleine teams van studenten.