Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

PMTO training

Een grote mond geven. Niet luisteren. Ruzies met broertjes en zusjes, ouders , leeftijdsgenoten… Elk kind laat weleens dwars en driftig gedrag zien, maar bij sommige kinderen zorgt dit voor grote problemen, zowel thuis, op school en in de buurt.

PMTO is een trainingsprogramma met als doel: ouders sterker maken in de opvoeding van hun kind. De behandeling is in Amerika ontwikkeld en gaat er vanuit dat ouders de belangrijkste leraren zijn in het leven van hun kind.

Middels individuele sessies met ouders die wekelijks plaatsvinden op het Ambulatorium in Leiden wordt op een actieve manier aandacht besteed aan effectieve opvoedingsstrategieën (zoals duidelijke instructies, aanmoediging, grenzen stellen, toezicht houden, positieve betrokkenheid en problemen oplossen). Ook tussen de bijeenkomsten is er telefonisch contact met de therapeut.

Deze training is een van de best onderzochte interventies en is zeer effectief gebleken. Ouders geven aan dat hun kind beter luistert, het thuis weer gezelliger is en het kind socialer gedrag laat zien op school. Bovendien voelen ouders zich beter nu ze de opvoeding beter aankunnen.

Wat kunt u daar als ouder aan doen?

Hoe zorgt u ervoor dat het thuis en op school, en met uw kind, beter gaat? Parent Management Training Oregon (PMTO) helpt ouders om weer grip te krijgen op het gedrag van hun kind.

Voor wie?

Het Ambulatorium biedt momenteel PMTO aan voor ouders van jongens tussen de 8 en 12 jaar met gedragsproblemen. De training is bedoeld voor jongens met opstandig, oppositioneel en impulsief gedrag, zoals niet luisteren, liegen en snel boos of driftig worden.