Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Hulp aan volwassen

Ontwikkelingsstoornissen zijn over het algemeen niet voorbij als de volwassen leeftijd wordt bereikt. Het verzelfstandigen kan een moeizaam proces zijn en zowel ouders, maar ook jong-volwassenen zelf kunnen nog veel vragen hebben over de aard en de gevolgen van hun problematiek, het toekomstperspectief, maar vooral ook van de mogelijkheden m.b.t. werk, wonen, zorg en hulpverlening.

Het Ambulatorium biedt hulp

Het Ambulatorium biedt hulp aan jong-volwassenen en daar waar gewenst ook aan de omgeving waarin zij vertoeven, bijvoorbeeld ouders, begeleiders, onderwijs en/of werk. Over het algemeen proberen we vanuit een duidelijke beschrijving van wat er aan de hand is en een analyse van de sterke en zwakke kanten samen met de cliënt en zijn systeem te komen tot een duidelijk advies voor behandeling, begeleiding of ondersteuning. Over het algemeen bieden we geen langdurige therapieën aan volwassenen.

Werkwijze

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en als u dat wenst kunt u een ouder of ondersteuner meenemen. In dit gesprek wordt gekeken wat de vraag is en wat er nodig is om die vraag te beantwoorden. In sommige gevallen is dat diagnostisch onderzoek, in andere gevallen zal dat in de vorm van gesprekken gebeuren. Dit alles stellen we in overleg met u vast.

Vervolgstappen

Samen met u kijken we welke vervolgstappen nodig zijn, soms helpen we met het doorverwijzen naar de meest passende plek of hulp, soms zal het Ambulatorium zelf een traject in de vorm van psycho-educatie, systeembegeleiding of individuele behandeling aanbieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie