Universiteit Leiden

nl en

Ambulatorium

Kosten en vergoeding

De zorg die u vanuit het Ambulatorium geboden wordt, wordt in de meeste gevallen vergoed. De vergoeding voor de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen en hun ouders zal, in geval van specialistische GGZ hulpverlening vallen onder de gemeente waarin uw kind woont.

Als het gaat om hulpverlening welke niet valt onder de specialistische GGZ, zoals onderzoek en behandeling naar dyslexie en dyscalculie, dan wordt dit een enkele keer (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering, als u die heeft. Wij kunnen ons voorstellen dat u dán graag van te voren wilt weten waar u aan toe bent. Het is dan mogelijk om voorafgaande aan het hulpverleningstraject een concept-nota op te maken waarmee u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar een mogelijke vergoeding.

De vergoeding voor de zorg aan volwassenen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polis die u heeft. Als de zorg niet wordt vergoed, is zelf betalen voor de zorg een optie.

Vergoeding kind en jeugd

Het Ambulatorium van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is een van de landelijke jeugdhulpaanbieders met een  specialistische functie waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens gemeenten afspraken mee heeft gemaakt, de zogeheten raamovereenkomst. Met het sluiten van deze raamovereenkomst met de VNG is deze vorm van zorg dus gecontracteerde zorg waarnaar door heel Nederland verwezen kan worden.

Dit betekent dat, ook als u niet in de regio Leiden/Den Haag woont, u toch de specialistische hulp kunt krijgen die noodzakelijk is.

Voor de specialistische hulp van het Ambulatorium is het nodig dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of medisch specialist. Ook een verwijzing vanuit het Centrum Jeugd en Gezin is voldoende. In de verwijzing moet expliciet aangegeven staan dat het gaat om specialistische GGZ hulpverlening naast het vermoeden of aanduiding van een DSM-IV of DSM-5 stoornis.

Als u de eerste afspraak heeft gehad dan wordt er een hulpverleningsplan opgesteld waarin de inhoud, vorm, omvang en duur van de jeugdhulp wordt aangegeven. Dit hulpverleningsplan wordt aan de gemeente gestuurd waarin uw zoon/dochter ingeschreven staat (document: Start aanvang zorg). Op die manier is de gemeente tijdig geïnformeerd wanneer een jeugdige in zorg is bij een jeugdhulpaanbieder van de landelijke afspraken.

 Welke gegevens worden aan de gemeente doorgegeven?

  • naam van de Jeugdige;
  • BSN van de Jeugdige;
  • verwijzing naar de Overeenkomst, in het bijzonder artikel 2.1. (inroepen)
  • Prestatie die in rekening wordt gebracht;
  • gemiddelde behandelduur behorende bij de Prestatie

Vergoeding volwassenen

Het Ambulatorium heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het beste kunt u uw zorgverzekeraar vragen om schriftelijk de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welk percentage wordt uitgekeerd
  • van welk soort tarief (wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief, eigen tarief)
  • bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
  • bij Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie