Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pedagogische Wetenschappen

Wat doet ADOC?

Wanneer organisaties beslissingen nemen over de levenslange ontwikkeling van kinderen, is het een morele verplichting om optimaal geïnformeerd te zijn. De beslissingen moeten gedragen kunnen worden door de meest recente opvattingen en kennis vanuit de wetenschap (state-of-the-art). Daarom verleent het ADOC 'Knowledge as a service'. Het gaat hierbij om gratis diensten zoals deze website, maar u kunt ook te weten komen wat vanuit de wetenschap bekend is over een onderwerp rond adoptie en pleegzorg via een opdracht aan het ADOC.

Gratis diensten van het ADOC

Door donaties van organisaties uit het veld kan het ADOC gratis diensten verlenen, zoals het onderhouden van deze website, de database, de nieuwsflits, berichtjes via sociale media zoals twitter en linkedin en beantwoording van vragen via email.

Donateurs van het ADOC zijn Stichting Adoptie Voorzieningen, Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, Stichting Meiling, FIOM en Stichting de Rode Draad.

Nieuwe donateurs zijn hard nodig om het voortbestaan van de diensten van het ADOC te garanderen. U kunt u aanmelden als donateur via adoc@fsw.leidenuniv.nl. Donateurs+ kunnen aanspraak maken op een literatuuronderzoek met daaraan gekoppeld een presentatie van de resultaten.

Meer resultaten

​Opdrachten aan het ADOC

Zoekopdracht: Het opstellen van overzicht van relevante literatuur ten aanzien van een vraag over adoptie of pleegzorg. De database van het ADOC bevat meer literatuur over adoptie en pleegzorg dan zoekmachines zoals web of science en kan gerichter (sneller) zoeken. Hiermee kan bv een lijst van de recentste relevante literatuur verkregen worden, met een ranking van het belang van deze literatuur voor deze specifieke vraag.

Review: Vanuit het overzicht van de relevante literatuur kunnen de uitkomsten voor de klant in een review worden verwerkt. De presentatie van de wetenschappelijke resultaten wordt aangepast aan de doelgroep.

Presentatie van een review: Vanuit het overzicht van de relevante literatuur kan een lezing, een cursus, een webinar of een artikel geschreven worden.

Beleidsadviezen vanuit een review: Vanuit het review van de literatuur kan samen met de aanvragende organisatie ook gekeken worden hoe de verkregen kennis doorgevoerd kan worden in beleid (in samenwerking met SAV of pleegzorgorganisatie.

Experimenteel Onderzoek: Naast literatuuronderzoek kan ook experimenteel onderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor moet dan gezocht worden naar financiering vanuit fondsen. Experimenteel onderzoek vindt plaats in samenwerking met universiteiten.

Kosten van ADOC onderzoek