Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pedagogische Wetenschappen

Pleegzorgonderzoek

Het ADOC doet onderzoek naar een matchingsmethodiek voor pleeg- en gezinshuiskinderen. In 2014 heeft het ADOC literatuuronderzoek gedaan voor het Kennisnetwerk Pleegzorg

Een betere match bij uithuisplaatsing van jeugdigen

Een stabiele plaatsing is voor de ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen die in een ander gezin moeten opgroeien, van wezenlijk belang. De verwachting is dat een plaatsing stabieler wordt als je vooraf beter kijkt naar de match tussen kind en zijn of haar nieuwe thuis. Het Gezinspiratieplein, het Nederlands Jeugdinstituut en het ADOC zijn samen met praktijkorganisaties het project ‘Matching’ gestart. Als eerste stap naar het ontwikkelen van een onderbouwde matchingsmethodiek heeft het ADOC een omvangrijk literatuuronderzoek gedaan. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis, een overzicht uit de literatuur’. Literatuur alleen is niet genoeg voor een praktische handleiding bij matching. Daarom is ook gekeken naar de huidige praktijk van matching en naar wat praktijkdeskundigen belangrijk vinden voor een goede match. Het resultaat van deze praktijkinventarisatie is nu gepubliceerd.

Lees verder:

Literatuursearches voor project Kennisnetwerk Pleegzorg

Voor het Kennisnetwerk Pleegzorg, een project, gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels, heeft het ADOC een viertal literatuursearches uitgevoerd. De onderwerpen waren:

  • Voorbereiding, selectie en matching van pleegouders
  • Begeleiding van pleegouders
  • Continuïteit en voorkomen van breakdown
  • Nazorg / 18+