Universiteit Leiden

nl en

Sociale Wetenschappen

Organisatie

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) biedt een inspirerende, internationale werkomgeving. Het biedt ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan ca. 750 medewerkers en ca 5.000 studenten uit binnen- en buitenland.

De Faculteit

Het opleidingsaanbod van de faculteit is breed, zo kunnen de studenten kiezen uit 4 Bachelor- , 4 Master- , 3 research masteropleidingen. Hiernaast biedt de faculteit ook 4 onderzoeksprogramma's aan voor PhD studenten. Het onderzoek en het onderwijs van de faculteit is georganiseerd binnen 4 instituten en het Centre for Science and Technology Studies.

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

  • De decaan, prof.dr. Hanna Swaab, is verantwoordelijk voor Algemene zaken, personeelsbeleid t.a.v. leerstoelzaken, bibliotheekbeleid en onderzoeksbeleid en is hoofd van de Graduate School.  
  • De Vice-decaan, prof.dr. Paul Nieuwenburg, is ook portefeuillehouder Onderwijs. De Vice-decaan is verantwoordelijk voor alle bachelor- en masteropleidingen
  • Mr.drs. Rolf Oosterloo MPA is portefeuillehouder Bedrijfsvoering.
  • De Assessor (studentlid) Pepijn Knops is belast met Studentenaangelegenheden.
     

Faculteitsraad

De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De leden worden gekozen door en uit het personeel en de studenten van de faculteit.