Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Kwaliteitsstatuut

LUBEC staat voor kwaliteit. Onze medewerkers zijn geregistreerd in het BIG-register of zijn in opleiding tot een BIG-beroep.

Het BIG register is ingesteld door het ministerie van VWS en geeft zekerheid over de bevoegdheid van uw zorgverlener. Onze medewerkers scholen zich voortdurend bij en de meesten dragen ook bij aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Wij organiseren frequent overleg, zowel onderling als met samenwerkingspartners, om behandelingen goed af te stemmen, uiteraard met inachtneming van uw privacy. Wij zijn gebonden aan een beroepsgeheim. LUBEC werkt ook aan een vastgelegd kwaliteitsbeleid, dat voldoet aan de HKZ-normen.

LUBEC heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat u desgewenst kunt ontvangen via het secretariaat. Ook hier kunt u dit kwaliteitsstatuut inzien.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.