Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Kosten en vergoeding

De vergoeding voor de zorg aan volwassenen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polis die u heeft. Als de zorg niet wordt vergoed, is zelf betalen voor de zorg een optie.

Het LUBEC heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het beste kunt u uw zorgverzekeraar vragen om schriftelijk de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welk percentage wordt uitgekeerd
  • van welk soort tarief (wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief, eigen tarief)
  • bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
  • bij Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Tarief (deels) vergoed door zorgverzekeraar: € 101,03 per sessie (vastgesteld door de Nza)

Tarief voor zelfbetalers: € 90,93 per sessie ( 90% van de door de NZa vastegesteld maximum tarief) 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie