Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Kosten en vergoeding

De vergoeding voor de zorg aan volwassenen is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polis die u heeft. Als de zorg niet wordt vergoed, is zelf betalen voor de zorg een optie.

Het LUBEC heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het beste kunt u uw zorgverzekeraar vragen om schriftelijk de volgende vragen te beantwoorden:

  • welk percentage wordt uitgekeerd;
  • van welk soort tarief (wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief, eigen tarief);
  • bij een niet-gecontracteerde zorgverlener;
  • bij Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Tarief (deels) vergoed door zorgverzekeraar: € 101,03 per sessie (vastgesteld door de NZa).

Tarief voor zelfbetalers: € 90,93 per sessie (90% van de door de NZa vastgesteld maximum tarief). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.