Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Kosten en vergoeding

Kosten van diagnostiek en/of behandeling voor cliënten van 18 jaar en ouder.

Het LUBEC is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling en beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.  De door het LUBEC geleverde zorg is gespecialiseerde GGZ en is onderdeel van het basispakket.
Aangezien de afdeling voor volwassenzorg van het LUBEC recent is gestart, heeft het LUBEC nog niet met alle zorgverzekeraars een contract kunnen afsluiten. Sommige zorgverzekeraars vereisen voor contractering namelijk een omzet in het voorafgaande jaar.  

 

LUBEC heeft in 2021 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Zorg en Zekerheid
  • DSW
  • ONVZ
  • EUCARE/Aevitae
  • ASR (Ditzo, De Amersfoortse)
  • VGZ (UMC, Univé (Zekur.nl), IZA, Bewuz, Promovendum, National Academic, Besured)

Indien u verzekerd bent bij een van deze verzekeraars:
de nota voor uw diagnostiek en/of behandeling gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar en zal door de verzekeraar worden voldaan. Indien u het lopende  jaar uw eigen risico nog niet hebt aangesproken, kan er sprake zijn van een eigen bijdrage van maximaal uw eigen risico (zie daarvoor uw verzekeringspolis). Daarvoor krijgt u dan een nota van uw zorgverzekeraar.

Indien u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar:
Als uw diagnostiek en/of behandeling start in 2021, gaat de nota naar u. U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan het LUBEC.  Vervolgens kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar en krijgt u, afhankelijk van uw polis en van uw zorgverzekeraar, mogelijk (een gedeelte van) uw zorgkosten alsnog vergoed. De vergoeding kan sterk variëren, van ca. 60% tot 100% van de kosten, afhankelijk van uw polis. Meestal krijgt u slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Neem tevoren contact op met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

De volgende informatie is vooral van belang indien u een polis heeft bij een andere verzekeraar dan in de lijst hierboven:
De tarieven voor diagnostiek en behandeling in het LUBEC zijn de tarieven die door de overheid (Nederlandse Zorgautoriteit; NZA) zijn vastgesteld. Een volledig overzicht van de NZA tarieven vindt u op deze website in Bijlage 1: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Dit zijn geen uurtarieven, maar tarieven gebaseerd op zowel de diagnose als de benodigde tijd, waarbij directe en indirecte tijd in rekening worden gebracht. Directe tijd is de contacttijd met een behandelaar (inclusief telefonisch contact), indirecte tijd is bijvoorbeeld tijd voor overleg en verslaglegging. De nota’s kunnen dus niet eenvoudig teruggeleid worden naar een tarief per consult of per uur.

Indien uw contact met LUBEC beperkt blijft tot het intakegesprek, zal de nota € 405,57 of € 719,21 bedragen, afhankelijk van de benodigde tijd.  

U ontvangt een nota van LUBEC aan het eind van uw behandel- of diagnostiektraject. Indien het traject na een jaar nog niet is afgerond ontvangt u een tussentijdse jaarnota. Na de intake zal het LUBEC u laten weten wat de verwachte nota zal zijn voor verdere diagnostiek en/of behandeling, zodat u bij uw zorgverzekeraar tevoren kan informeren wat de vergoeding is.

Afspraak afzeggen  
Wij verzoeken u om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer afspraken binnen 24 uur worden geannuleerd of u bent zonder bericht afwezig, ontvangt u een factuur van € 45 per afspraak. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In de huidige periode van anti-coronamaatregelen kunt u bij verkoudheid of andere gezondheidsklachten uw afspraak kosteloos verplaatsen. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.