Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Aanmelden volwassenen (18 jaar en ouder)

U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden:

1. Lichamelijke klachten en aandoeningen

We behandelen psychologische problemen bij mensen met lichamelijke klachten en aandoeningen, in het bijzonder indien dit na medische consultatie tot ernstige aanpassingsproblematiek heeft geleid dan wel tot een lage kwaliteit van leven. We bieden gepersonaliseerde zorg door middel van online en face-to-face diagnostiek en behandeling van psychologische problematiek voor mensen met (chronisch) lichamelijke aandoeningen (zoals reumatische of cardiovasculaire aandoeningen, nierziekten) en persisterende lichamelijke klachten (zoals onbegrepen lichamelijke klachten van jeuk of pijn). Hieronder vallen tevens lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten bij mensen met deze problematiek.

2. Psychodiagnostisch Centrum - Next

Voor patiënten met stemmingsstoornissen, angststoornissen en aanverwante stoornissen, die in behandeling zijn bij de sGGZ en voor wie een psychodiagnostisch onderzoek of second opinion gewenst is, omdat de behandeling niet het verwachte resultaat oplevert.
Het aanbod bestaat uit een diagnostisch onderzoek bestaande uit een gesprek met een psycholoog, een psychiater; standaard testonderzoek, met eventueel aanvullende tests en registraties, eindgesprek met patiënt en verwijzer. Maximale duur: vijf consulten van anderhalf uur.
Aanmelding geschied via de huidige sGGZ behandelaar. Op dit moment worden alleen doorverwijzingen van 'Transparant' in behandeling genomen als pilot.

NB. U komt alleen in aanmerking voor diagnostiek, behandeling of second opinion, als het gaat om niet-acute problematiek. Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u het beste uw huisarts raadplegen.

Aanmelding voor een consult

Aanmeldformulier volwassenen ››

Na aanmelding wordt eerst beoordeeld of de hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod. Indien dat niet het geval is zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen.

NB. Neem contact op met uw huisarts in geval van een crisissituaties.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie