Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Aanmelden volwassenen (18 jaar en ouder)

U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden.

U kunt bij ons terecht voor:

We behandelen psychologische problemen bij mensen met lichamelijke klachten en aandoeningen, in het bijzonder indien dit na medische consultatie tot ernstige aanpassingsproblematiek heeft geleid dan wel tot een lage kwaliteit van leven. We bieden gepersonaliseerde zorg door middel van online en face-to-face diagnostiek en behandeling van psychologische problematiek voor mensen met (chronisch) lichamelijke aandoeningen (zoals reumatische of cardiovasculaire aandoeningen, nierziekten) en persisterende lichamelijke klachten (zoals onbegrepen lichamelijke klachten van jeuk of pijn). Hieronder vallen tevens lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten bij mensen met deze problematiek.

Aanmelding voor een consult

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier of bel met het secretariaat: 071-527 40 63.

 

NB: dit project is in pilot-fase en daarom nog niet open voor aanmeldingen of verwijzingen

Een samenwerking tussen:

  • Leids Universitair Expertise- en Behandelcentrum (LUBEC);
  • Afdeling Klinische Psychologie;
  • LUMC afdeling Psychiatrie;
  • Transparant Leiden.

Als een behandeling voor psychische klachten niet goed van de grond komt of onvoldoende vooruitgang oplevert, is het van belang om dit tijdig te signaleren. Zo kan bij angst- en stemmingsstoornissen in de eerste maanden van behandeling vastgesteld worden of de klachten snel genoeg afnemen. Als dat niet gebeurt, kan het voor patiënten en behandelaars  prettig zijn als een onafhankelijke partij meedenkt over mogelijke oorzaken en oplossingen. Het onderzoek bestaat uit een psychiatrisch onderzoek en gesprekken, interviews en uit enkele tests en vragenlijsten over o.a. uw klachten en uw persoonlijkheid, grotendeels via een beeldscherm. Het traject bestaat in totaal uit drie tot vier testsessies van ongeveer 4 uur. Uiteindelijk vindt er een eindgesprek plaats met u en uw verwijzer.

Aanmelding geschiedt via de huidige behandelaar in de Specialistische GGZ. Momenteel worden alleen doorverwijzingen van Transparant Leiden aangenomen, gedurende een pilotfase.

NB. U komt alleen in aanmerking voor diagnostiek, als het gaat om niet-acute problematiek. Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u het beste uw huisarts raadplegen.

NB. Neem contact op met uw huisarts in geval van een crisissituatie.

Aanmelding voor een consult

NB. dit project is momenteel nog in pilot-fase en daarom nog niet open voor aanmeldingen of verwijzingen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.