Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Aanmelden volwassenen (18 jaar en ouder)

U kunt kiezen uit 3 mogelijkheden.

U kunt bij ons terecht voor:

We behandelen psychologische problemen bij mensen met lichamelijke klachten en aandoeningen, in het bijzonder indien dit na medische consultatie tot ernstige aanpassingsproblematiek heeft geleid dan wel tot een lage kwaliteit van leven. We bieden gepersonaliseerde zorg door middel van online en face-to-face diagnostiek en behandeling van psychologische problematiek voor mensen met (chronisch) lichamelijke aandoeningen (zoals reumatische of cardiovasculaire aandoeningen, nierziekten) en persisterende lichamelijke klachten (zoals onbegrepen lichamelijke klachten van jeuk of pijn). 

Aanmelding voor een consult

Aanmelden via het aanmeldformulier of bellen met het secretariaat: 071-527 40 63.

Psychodiagnostiek bij stagnerende behandelingen, op verwijzing uit de specialistische GGZ.

Waarom een aanvullend diagnostisch onderzoek?

Als een behandeling onvoldoende vooruitgang oplevert, is het van belang om dit tijdig te signaleren. In het geval van angst- en stemmingsstoornissen kan in de eerste maanden van behandeling al vastgesteld worden of het klachtenniveau in voldoende mate een dalende trend vertoont. Indien dat uitblijft, neemt de kans op een chronisch klachtenbeloop toe. Voor patiënten en behandelaars kan het in zo’n geval prettig zijn als een onafhankelijke partij meedenkt over de mogelijke onderliggende oorzaken van en oplossingen voor een stagnerende de behandeling.

Werkwijze

PDC-Next werkt ‘transdiagnostisch’: er wordt niet alleen gekeken naar diagnoses maar ook naar onderliggende processen die zich kunnen uiten in verschillende psychische klachten. Transdiagnostische processen die belangrijk zijn bij angst- en stemmingsstoornissen zijn bijvoorbeeld piekeren, selectieve aandacht, emotieregulatie, coping strategieën en persoonlijkheidsfactoren. Tijdens het onderzoek ligt de nadruk op samenwerking tussen de patiënt en de psycholoog bij het formuleren en beantwoorden van de onderzoeksvragen. Een belangrijk doel van het onderzoek is dat de patiënt zelf beter gaat begrijpen waardoor de behandeling niet goed van de grond komt en waarom bepaalde klachten of problemen ontstaan en in stand worden gehouden. Tegelijkertijd kan deze informatie de behandelaar belangrijke inzichten geven die kunnen worden toegepast in de behandeling.

Dit traject bestaat in totaal uit drie tot vier testsessies van ongeveer 2 uur. Bij start en afronding van het onderzoek vindt er een gesprek plaats met u en uw verwijzer.

Aanmelding

Aanmelden geschiedt via de huidige behandelaar in de Specialistische GGZ, generaischtische basis GGZ of via uw huisarts. Indien er sprake is van een acute crisissituatie is dit traject niet geindiceerd.

Voor verwijzers

Aanmelding van uw patiënt kan alleen telefonisch, waarbij wij direct een consultatiegesprek met u en uw patiënt inplannen. Een reeds door u ingevuld aanmeldformulier is daarbij noodzakelijk.
Download aanmeldformulier PDC-Next
 

Contact

Als u vragen heeft of iemand wilt aanmelden voor PDC-Next, neem contact op met het secretariaat  van LUBEC  per mail (lubec@fsw.leidenuniv.nl)  of telefonisch(071 527 4063) 

Onder de naam IMPACT-Next bieden wij een modulair behandelprogramma voor PTSS. De behandeling bestaat uit een intensieve vorm van imaginaire exposure (IE) of imagery rescripting. Imaginaire exposure (IE) is bewezen effectief. Deze intensieve vorm van IE is recent door ons gevalideerd in de IMPACT studie.

Imaginaire exposure: 
Na een traumatische gebeurtenis vermijden veel mensen gedachten, gevoelens, situaties en activiteiten die hen aan die gebeurtenis doen denken, omdat herinneringen aan het trauma angst oproepen. Als u de confrontatie met de dingen die u vermijdt aangaat, zult u van te voren bang zijn dat er akelige dingen gebeuren. Wanneer u echter zichzelf op een systematische manier en onder veilige omstandigheden confronteert met dingen die u angstig maken, kunt u ervaren en leren dat dit meevalt en dat de angstige verwachtingen dus niet uitkomen.

Imaginaire exposure is een behandeling voor trauma (PTSS) welke wereldwijd gebruikt wordt. Inhoudelijk betreft deze behandeling het blootstellen aan herinneringen. In het geval van PTSS zijn deze herinneringen vaak pijnlijk, waardoor patiënten veelal geneigd zijn deze uit de weg te gaan. Doordat zij deze echter uit de weg gaan, worden de klachten in stand gehouden en kunnen patiënten vaak niet de dingen doen die zij graag zouden willen doen in hun leven. De behandeling boekt vaak goede resultaten en de prognose is goed. Uit onderzoek is keer op keer gebleken dat de behandeling zeer effectief is. Bij IMPACT-Next bieden we een intensieve vorm van deze traumabehandeling aan, waarbij patiënten gedurende een maand meerdere keren per week behandeling krijgen. Daarnaast gaan zij in de thuissituatie aan de slag met materiaal.

Aanmelding

N.B.  Aanmelding kan  via de huidige behandelaar in de Specialistische GGZ of de huisarts. 

Contact

Als u vragen heeft of iemand wilt aanmelden voor IMPACT-next, neem svp contact op met het secretariaat LUBEC (071 527 4063) of lubec@fsw.leidenuniv.nl

Wachttijd

We doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Afhankelijk van de problematiek bedraagt de wachttijd op dit moment 3-12 weken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.