Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum LUBEC:

Wetenschappelijk onderzoek Kind & Jeugd

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe behandelingen en trainingen. Uw kind of leerling kan deelnemen aan de volgende onderzoeksprojecten:

1. De TRIXY Studie: Opgroeien met een extra X of Y chromosoom
Met de TRIXY Studie willen we in kaart te brengen hoe kinderen met een extra X of Y chromosoom zich ontwikkelen. Helpt u ook mee?

Er is nauwelijks iets bekend over hoe jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom zich ontwikkelen op het gebied van sociaal gedrag, leren, emoties en taal. Deze kennis is juist hard nodig om de zorg te verbeteren. Zulke kennis is cruciaal om ouders beter te kunnen informeren na de diagnose en ouders te helpen de ontwikkeling van hun kind  zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen bovendien graag onderzoeken op welke manier informatie en ondersteuning de ontwikkeling van deze kinderen kan stimuleren.

We nodigen alle ouders van kinderen (tussen 1 en 6 jaar) met een extra X of Y chromosoom (XXX, XXY of XYY) uit voor de TRIXY Studie, omdat het belangrijk is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Wij kunnen hierdoor goed individuele verschillen tussen kinderen in kaart brengen. Wij hopen dat u aan deze studie mee wilt doen en wilt helpen ouders en kinderen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen. Alle ouders in Nederland en België zijn welkom: het onderzoek kan bij u thuis plaatsvinden of op de Universiteit Leiden.

Wilt u meer weten? Ga naar www.trixyexpertisecentrum.nl/trixystudie, of mail dr. Sophie van Rijn op trixy@fsw.leidenuniv.nl 

2. Sociale angst: Effectiviteit van nieuwe ‘Blended Care’ behandeling van sociale angst bij tieners van 12-16 jaar (vanaf brugklas VO)
Sociale angst (ernstige verlegenheid) fobie is een zeer belemmerende aandoening, met name voor schoolgaande kinderen. De school is een intens sociale  belevenis, elke dag weer opnieuw. Adolescenten met sociale angst hebben sterke faalangst in sociale situaties, waardoor zij deze situaties als zeer onplezierig ervaren en het liefst willen vermijden. Daardoor raken zij geleidelijk geïsoleerd van hun leeftijdsgenoten en willen ze uiteindelijk ook niet meer naar school. Sociale angst gaat niet vanzelf over en is behandelresistent. Zelfs na een succesvolle behandeling komt de angst vaak toch weer terug. Met een ‘blended care’ aanpak hopen wij een beter en duurzamer effect te bereiken. Met ‘blended care’ bedoelen we de combinatie van wekelijkse groepssessies op het LUBEC met online ondersteuning via een app (Luca) waardoor de kinderen ook tussentijds aan hun herstel kunnen werken en ook contact kunnen hebben met de behandelaar.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de onderzoeker Sara Jakobsson-Manson