Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Onderzoek Kind & Jeugd

De wetenschappers van het LUBEC doen onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe behandelingen en trainingen. Uw kind of leerling kan deelnemen aan de volgende onderzoeksprojecten:

1. De TRIXY Studie: Opgroeien met een extra X of Y chromosoom

Met de TRIXY Studie willen we in kaart brengen hoe kinderen met een extra X of Y chromosoom zich ontwikkelen. Helpt u ook mee?

Er is nauwelijks iets bekend over hoe jonge kinderen met een extra X of Y chromosoom zich ontwikkelen op het gebied van sociaal gedrag, leren, emoties en taal. Deze kennis is juist hard nodig om de zorg te verbeteren. Zulke kennis is cruciaal om ouders beter te kunnen informeren na de diagnose en ouders te helpen de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen bovendien graag onderzoeken op welke manier informatie en ondersteuning de ontwikkeling van deze kinderen kunnen stimuleren.

We nodigen alle ouders van kinderen (tussen 1 en 6 jaar) met een extra X of Y chromosoom (XXX, XXY of XYY) uit voor de TRIXY Studie, omdat het belangrijk is om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Wij kunnen hierdoor goed individuele verschillen tussen kinderen in kaart brengen. Wij hopen dat u aan deze studie mee wilt doen en wilt helpen ouders en kinderen in de toekomst beter te kunnen ondersteunen. Alle ouders in Nederland en België zijn welkom: het onderzoek kan bij u thuis plaatsvinden of bij de Universiteit Leiden.

Wilt u meer weten? Ga naar www.trixyexpertisecentrum.nl/trixystudie, of mail dr. Sophie van Rijn op trixy@fsw.leidenuniv.nl 

2. Sociale angst: Effectiviteit van nieuwe ‘blended care’ behandeling van sociale angst bij leerlingen van de middelbare school

Sociale angst (ernstige verlegenheid) kan zeer belemmerend zijn, met name voor schoolgaande jongeren. De school is een intens sociale belevenis, elke dag weer opnieuw. Leerlingen met sociale angst hebben sterke faalangst in sociale situaties, waardoor zij deze situaties als zeer onplezierig ervaren en het liefst zouden willen vermijden. Daardoor raken zij geleidelijk geïsoleerd van hun leeftijdsgenoten en willen ze uiteindelijk ook niet meer naar school. Sociale angst gaat niet vanzelf over en is behandelresistent. Zelfs na een succesvolle behandeling komt de angst vaak toch weer terug. Met een ‘blended care’ aanpak hopen wij een beter en duurzamer effect te bereiken.

Met ‘blended care’ bedoelen we de combinatie van wekelijkse groepsbijeenkomsten bij het LUBEC met online ondersteuning via een app (Luca). Tijdens de wekelijkse groepsbijeenkomsten werken de leerlingen samen met leeftijdsgenoten aan leuke oefeningen en gaan ze aan de slag met uitdagingen, zoals:

  • voor een groep te spreken;
  • nieuwe vrienden te maken;
  • met onbekenden een gesprek aan te gaan;
  • om te gaan met verlegenheid.

Naast deze bijeenkomsten krijgen de leerlingen toegang tot een app, waardoor zij ook tussentijds aan hun vaardigheden kunnen werken en contact kunnen hebben met de andere groepsgenoten en de behandelaren.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten zullen wij een kennismakingsgesprek plannen met elke leerling en zijn/haar ouder(s) of verzorger(s). Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken, uitleg geven over de behandeling en kijken of deelname aan de bijeenkomsten goed bij hem/haar past.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt deze behandeling kosteloos aangeboden. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC). Het bezoekadres is Sandifortdreef 17, 2333 ZB te Leiden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met basa@fsw.leidenuniv.nl (Sara Jakobsson Mansson en Carline van Heijningen).

3. Leerpotentieel hoogbegaafden

Wanneer kinderen getest worden tijdens een toets op school of wanneer hun leervermogen wordt getest, laten zij niet altijd alles zien wat ze kunnen. Testangst en/of een lagere metacognitie – kennis die het leren vergemakkelijkt – kunnen ertoe leiden dat het kind onderpresteert. Om dit probleem te ondervangen, worden dynamische testen ingezet. Hierin worden de kinderen tijdens de test getraind en wordt hun vooruitgang gemeten, zodat een beter beeld van het leervermogen ontstaat. ‘De gedachte is vaak dat hoogbegaafde kinderen bij dergelijke tests al hun volledige potentieel laten zien en dat zij dus geen training of uitleg nodig hebben,’ legt ontwikkelingspsycholoog Bart Vogelaar uit. ‘Ik vroeg mij af of die aanname wel klopt.’ 

Vogelaars onderzoek toont aan dat ook hoogbegaafde kinderen baat hebben bij (extra) ondersteuning in het onderwijs. ‘Het feit dat kinderen slim zijn, wil niet zeggen dat zij altijd op de top van hun kunnen presteren.’   

Wilt u meer weten? Lees 'Hoogbegaafde kinderen evenveel gebaat bij uitleg als leeftijdsgenootjes' en/of neem contact op met Bart Vogelaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.