Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Aanmelden kind & jeugd (0 tot 23 jaar)

Als er thuis of bij school zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of jongere, over zijn of haar gedrag, stemming of prestaties op school, kunt u terecht bij het LUBEC. Jongeren boven de leeftijd van 16 kunnen zichzelf aanmelden. Een psycholoog of pedagoog onderzoekt wat er precies aan de hand is en wat de best passende aanpak is. U kunt ook gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

U kunt bij ons terecht voor:

U kunt bij ons terecht voor ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, ADHD en gedragsproblemen waarbij agressie op de voorgrond staat (ODD/CD). Voor Kinderen, adolescenten en jong volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, agressie) of verworven hersendysfuncties en hun ouders of partners. Het gaat om specialistische zorg, complexe vraagstukken waarvoor diagnostiek noodzakelijk is. Vanuit het hele land kan worden verwezen door de huisarts, medisch specialist of andere hulpverleners.

Opgroeien met een extra X of Y chromosoom, zoals bij Klinefelter (XXY),Trisomie X (XXX), of XYY. Voor kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen met een extra X of Y chromosoom en hun ouders. Ouders kunnen op het TRIXY spreekuur terecht voor vragen en hulp met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding. Ook volwassenen kunnen op het TRIXY spreekuur terecht. Professionals kunnen vragen stellen via een telefonisch consult. Voor de verschillende zorgmodules, informatiebrochures, en up-to-date kennis, zie www.trixyexpertisecentrum.nl. Verwijzingen door (huis)artsen uit heel Nederland zijn geldig.

Emotionele en gedragsproblemen thuis of op school die de sociale ontwikkeling en leerprestaties in de weg staan zoals bij ernstige verlegenheid, faalangst, hoogbegaafdheid en schooluitval. Voor kinderen en jongeren die veel piekeren, niet goed met hun emoties om kunnen gaan, moeite hebben met het maken van vrienden, erg opzien tegen het geven van een presentatie op school, onder hun niveau presteren, of helemaal niet naar school willen.

NB. Neem contact op met uw huisarts in geval van een crisissituatie.

Aanmelding voor een consult

Na ontvangst van de aanmelding en de verwijzing, wordt eerst beoordeeld of de hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod. Indien dat niet het geval is, zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen. Aanmelden via het Aanmeldformulier kind & jeugd 

Verwijzing

Zodra u uw kind bij ons heeft aangemeld, ontvangen we van u zo snel mogelijk de verwijzing van de huisarts/arts of het JGT. Dit betreft een verwijzing naar specialistische GGZ, waarin een vermoeden van een DSM 5 stoornis wordt genoemd. U kunt de verwijzing mailen naar ambulatorium@fsw.leidenuniv.nl of per post versturen naar:

Universiteit Leiden
Faculteit Sociale Wetenschappen
Ambulatorium/LUBEC
Wassenaarseweg 52
2300 RB Leiden
 

Wachttijd

Intake

We doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De vraag is echter groot. De wachttijd voor psychologisch onderzoek is momenteel langer dan de door ons gewenste 8 weken en voor behandeling langer dan de gewenste 10 weken.

De wachttijd is op dit moment ongeveer 20 weken. 

 

Identificatie en registratie
In Nederland geldt ook in de zorg een identificatieplicht. Het LUBEC registreert daarom vanaf de eerste behandeling uw Burgerservicenummer (BSN). Dat geldt ook voor kinderen en jongeren. U vindt dit nummer op uw paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs. Zonder identificatie kan er geen behandeling plaats vinden. Neem daarom voor een afspraak met een hulpverlener van LUBEC altijd één van deze documenten mee.
 
Instemming
We hebben uw instemming nodig
Om de behandeling te kunnen starten, hebben we altijd uw instemming nodig. U bent vrij in de keuze om u wel of niet te laten behandelen. Ook heeft u een keuze in de behandelopties als er meerdere zijn.
Voor kinderen en jongeren gelden andere regels. Bij kinderen onder de twaalf jaar is toestemming van de beide gezaghebbende ouders nodig. Bij jeugdigen tussen de twaalf en zestien jaar vragen wij zowel de toestemming van de ouders als van de jeugdige. Vanaf zestien jaar is alleen de toestemming van de jeugdige nodig.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.