Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum LUBEC:

Aanmelden bij het team Kind & Jeugd (0 tot 23 jaar)

Als er thuis of op school zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of jongere, over zijn of haar gedrag, stemming of prestaties op school, kunt u terecht op het LUBEC. Jongeren boven de leeftijd van 16 kunnen zichzelf aanmelden. Een psycholoog of pedagoog onderzoekt wat er precies aan de hand is en wat de best passende aanpak is. U kunt ook gevraagd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

U kunt bij ons terecht voor

  1. Ontwikkelingsstoornissen zoals Autisme, ADHD en gedragsproblemen waarbij agressie op de voorgrond staat (ODD,CD). Voor Kinderen, adolescenten en jong volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, agressie) of verworven hersendysfuncties en hun ouders of partners. Het gaat om specialistische zorg, complexe vraagstukken waarvoor diagnostiek noodzakelijk is. Vanuit het hele land kan worden verwezen door de huisarts, medisch specialist of andere hulpverleners.
     
  2. Opgroeien met een extra X of Y chromosoom, zoals bij Klinefelter (XXY),Trisomie X (XXX), of XYY. Voor kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen met een extra X of Y chromosoom en hun ouders. Ouders kunnen op het TRIXY spreekuur terecht voor vragen en hulp met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding. Ook volwassenen kunnen op het TRIXY spreekuur terecht. Professionals kunnen vragen stellen via een telefonisch consult. Voor de verschillende zorgmodules, informatiebrochures, en up-to-date kennis, zie www.trixyexpertisecentrum.nl. Verwijzingen door (huis)artsen uit heel Nederland zijn geldig.
     
  3. Emotionele en gedragsproblemen thuis of op school die de sociale ontwikkeling en leerprestaties in de weg staan zoals bij ernstige verlegenheid, faalangst, hoogbegaafdheid en schooluitval. Voor kinderen en jongeren die veel piekeren, niet goed met hun emoties om kunnen gaan, moeite hebben met het maken van vrienden, erg opzien tegen het geven van een presentatie op school, onder hun niveau presteren, of helemaal niet naar school willen.

Aanmelding voor een consult, klik hier

NB. In geval van een crisissituatie moet u contact opnemen met uw huisarts of de crisisdienst van de GGD.

Wetenschappelijk onderzoek

Op deze drie domeinen is er veel kennis aanwezig op het LUBEC omdat wij daar wetenschappelijk onderzoek naar doen en onderwijs en opleiding over geven aan studenten en professionals. Wilt u weten welke onderzoeksprojecten wij op dit moment doen, klik hier