Universiteit Leiden

nl en

LUBEC: Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum

Welkom bij het LUBEC jeugd

Soms lopen kinderen of jongeren tegen problemen aan waar ze samen met ouders, leraren of hulpverleners niet meer goed uitkomen. Ouders of leraren kunnen ook tegen problemen aanlopen bij de opvoeding waar ze vragen over hebben. Dan kan het helpen om samen te zoeken naar antwoorden en oplossingen. Bij het LUBEC onderzoeken we met kinderen/jongeren en ouders hoe de problemen in elkaar zitten. We zoeken uit waar sterke kanten en mogelijkheden zitten. We kijken wat kinderen/jongeren en ouders willen veranderen en bereiken. Vervolgens maken we samen een plan. We denken mee hoe wij kunnen helpen om doelen te bereiken, ontwikkeling te bevorderen en opvoeding te versterken. We dragen bij aan het opzetten van netwerkzorg zodat gezinnen, samen met mensen die belangrijk voor hen zijn, weer verder kunnen.

Waar kunnen we bij helpen? We bieden zorg aan jeugdigen tot 23 jaar en soms aan volwassenen met specifieke problemen die bij onze expertisegebieden horen (zie bij onderstaande expertisegebieden of dat van toepassing is).

NB. Wij hebben geen continue bereikbaarheid. Neem contact op met uw huisarts in geval van een crisissituatie

Aanmelden

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vallen onder de jeugdwet. De huisarts, een medisch specialist, het wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin, kunnen kinderen/jongeren uit alle gemeenten van Nederland naar het LUBEC verwijzen. Zij schrijven een verwijsbrief en ouders vullen het Aanmeldformulier kind & jeugd in.

In ons wekelijks aanmeldoverleg worden alle aanmeldingen besproken, om te kijken of we denken te kunnen helpen. Mocht dat niet zo zijn, dan proberen we zo goed mogelijk te adviseren over andere mogelijke hulpaanbieders. Als de vraag wel past bij wat wij kunnen bieden, dan sturen we ouders en de verwijzer een bericht over plaatsing op onze wachtlijst.

Wachttijd

We doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. De vraag is echter groot. De wachttijd is momenteel langer dan de door ons gewenste maximale wachttijd van 8 weken voor intake en onderzoek, en maximale 10 weken voor behandeling.

De wachttijd is op dit moment ongeveer 20 weken. 

 

Wat is er nog meer nodig voor aanmelding? 

 

Identificatie en registratie

In Nederland geldt ook in de zorg een identificatieplicht. Het LUBEC registreert daarom voor de eerste afspraak uw Burgerservicenummer (BSN). Dat geldt ook voor kinderen en jongeren. U vindt dit nummer op uw paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs.

Bij uw eerste afspraak vragen we om een identiteitsbewijs van de aangemelde client en ouder(s) indien van toepassing voor jongeren onder de 16 jaar. Zonder identificatie kan er geen afspraak plaats vinden. Vergeet daarom uw identificatiebewijs zoals ID-kaart, paspoort of rijbewijs niet mee te nemen.  Lees meer over de identificatieplicht in Nederland

Instemming

Voor onderzoek of behandeling is uiteraard uw instemming nodig. We bespreken samen de mogelijkheden en het staat u vrij om daaruit te kiezen of om te kiezen geen onderzoek of behandeling te doen.

Bij kinderen onder de 12 jaar is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig indien van toepassing.

Bij jeugdigen van 12 t/m 15 jaar is toestemming van zowel jeugdige als gezaghebbende ouders nodig.

Jongeren vanaf 16 jaar besluiten zelf of ze toestemming geven.

Deze rechten en plichten zijn voor mentale en somatische gezondheidszorg hetzelfde. Lees meer over toestemming 

 

 

 
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.