Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Brain and Cognition

LIBC Publieksdag 2022 'Brein & Recht'

Ieder jaar organiseert het LIBC & de Gemeente Leiden een Publieksdag over hersenonderzoek.

Datum: 4 februari 2022
Locatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden

Hoe is het menselijk brein betrokken bij het (Nederlands) Recht? Deze dag gaan we daar uitgebreid op in!


Alle lezingen worden gehouden in het Nederlands.
Burgemeester Lenferink zal de dag openen met een korte inleiding over Gemeente Leiden in het licht van Brein & Recht. 

Het programma is verdeeld in 3 onderwerpen, t.w.:

I. Waarheidsvinding

Onder leiding van dr. Lotte van Dillen (Universiteit Leiden, Psychologie)

Centrale thema:
Kan het menselijk brein wel omgaan met de snel toenemende mogelijkheden door technologische & maatschappelijke ontwikkelingen?

Sprekers:

 • Dr. Gabry Vanderveen ( Criminologie – Erasmus Universiteit) & Lotte van Dillen (Psychologie- Universiteit Leiden)
  Menselijk brein & gebruik van camerabeelden in waarheidsvinding.
  Dr. Gabry Vanderveen is psycholoog en criminoloog en werkt als universitair docent en opleidingsdirecteur bachelor Criminologie bij de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar interdisciplinaire onderzoeksprojecten, vaak met visuele data en methoden, kijkt zij naar beslisprocessen tijdens de productie, selectie, aanpassing, verwerking, gebruik en presentatie van beelden in het recht en de effecten van beelden op emoties, informatieverwerking, oordelen en beslissingen. In het project ‘ Beelden betwisten’ voor Politie en Wetenschap onderzoekt zij bijvoorbeeld hoe politiemensen (en andere actoren in de strafrechtketen) camerabeelden beter en eenduidiger kunnen interpreteren.
 • Prof. Sven Brinkhof (strafprocesrecht - Open Universiteit):
  Menselijk brein & bijzondere opsporingsbevoegdheden.
  Prof. mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Open Universiteit. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Sindsdien doet hij onder meer onderzoek naar undercovermethoden van de politie, burgeropsporing, de kroongetuige en etnisch profileren. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. 
 • Prof. Christianne de Poot (Vrije Universiteit Amsterdam & Politieacademie):
  Menselijk brein & rechercheprocessen/duiding fysieke sporen (vingerafdrukken, bloed).
  |
  Prof. dr. Christianne de Poot is lector Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie en hoogleraar Criminalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Christianne de Poot is gespecialiseerd in onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteit. Zij onderzoekt samen met promovendi en studenten hoe fysieke sporen zoals vingerafdrukken, bloed of verwondingen kunnen helpen bij het reconstrueren van strafbare feiten. Daarbij kijkt zij niet alleen naar de sporen zelf, maar ook naar hoe experts deze sporen waarnemen, interpreteren en waarderen.  Ook onderzoekt ze hoe criminaliteit verandert en hoe nieuwe technieken gebruikt kunnen worden in het opsporingsproces.

II. Aansprakelijkheid & Straftoemeting

Onder leiding van prof. Michiel van der Wolf (Universiteit Leiden, Forenische Psychiatrie) i.s.m Dr. Anna van Duijvenvoorde (Universiteit Leiden, Psychologie)

Centrale thema:
Hoe is het menselijk brein betrokken bij straftoemeting & aansprakelijkheid? 

Sprekers:

En aansluitend een debat over adolescentenstrafrecht door Mr. Ronny van de Water: Rechter rechtbank Amsterdam & voorstander adolescentenstrafrecht met als opponent een Mystery guest

Prof. dr. Michiel van der Wolf zal dit blok afsluiten - met publieksparticipatie - over toerekeningsvatbaarheid. 

III. Bestraffing en tenuitvoerlegging

Onder leiding van prof. Jeroen ten Voorde (Universiteit Leiden, Strafrecht)

Centrale thema:
N
eurolaw en detentie.
Neurolaw is een relatief jonge discipline, waarin de impact van de neurowetenschappen op het recht, de juridische praktijk en de criminologie wordt onderzocht.

Door de volgende sprekers:

Aansluitend zal er een presentatie zijn over kansen voor neurowetenschappen in tenuitvoerlegging van straffen o.l.v. van prof. Jeroen ten Voorde

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.