Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

PhD fellow

De PhD-fellow is niet alleen promovendus maar heeft ook een substantiële onderwijstaak van circa 35% van de totale tijd. Daarnaast worden de vakken en trainingen uit de promovendi-opleiding gevolgd.

Omdat bij de functie van PhD-Fellow meer taken horen dan alleen onderzoek is het een traject van zes jaar.

Aanstelling

De PhD-fellow wordt voor zes jaar benoemd, met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. Binnen drie maanden na aanstelling stelt de PhD-fellow in overleg met promotor en promovendi-decaan een individueel Training en Supervision Plan (TSP) op. In het TSP wordt het promotietraject op individuele basis vorm gegeven. Daarbij zal onder meer worden bepaald welke cursussen en trainingen t.b.v. het onderzoek gevolgd dienen te worden.

Evaluatiegesprek

Na circa anderhalf jaar vindt het evaluatiegesprek plaats. Daarbij wordt de voortgang van het onderzoek aan de hand van de onderzoeksopzet en een hoofdstuk van het proefschrift of artikel beoordeeld door een commissie bestaande uit promotor, co-promotor, buitenlid en promovendidecaan. Ook het gegeven onderwijs en deelname aan de promovendi-opleiding vormen onderdeel van de beoordeling.

Meer informatie

Meer informatie over promoveren, proefschriften en de promovendi-opleiding is te vinden op de Engelstalige website.  Informatie over de positie van PhD-fellows kan worden gevonden op Rules and Policies for PhD fellow. ( regels en beleid voor PhD-Fellows ).