Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

Contractpromovendus

De contractpromovendus heeft als hoofdtaak het verrichten van promotieonderzoek, en ontvangt hiervoor een beurs van de overheid van het land van herkomst.

De duur van het promotietraject van de contractpromovendus is in de regel vier jaar.  Hoewel de contractpromovendus geen aanstelling heeft bij de faculteit, is zijn of haar positie gelijkgesteld met die van de aangestelde promovendi voor wat betreft de opleiding, voortgangsbewaking en overige arbeidsomstandigheden (zoals werkplek, ICT-diensten, etc.).
De contractpromovendus stelt in overleg met promotor en promovendi-decaan een individueel Training en Supervision Plan (TSP) op.

Evaluatiegesprek

Tegen het einde van het eerste jaar vindt het evaluatiegesprek plaats. Daarbij wordt de voortgang van het onderzoek aan de hand van de onderzoeksopzet en een hoofdstuk van het proefschrift of artikel beoordeeld door een commissie bestaande uit promotor, co-promotor, buitenlid en promovendidecaan. Ook deelname aan de promovendi-opleiding vormt onderdeel van de beoordeling.

Meer informatie

Meer informatie over promoveren, proefschriften en de promovendi-opleiding in het algemeen is te vinden op de Engelstalige website.  Voor informatie over de positie van de contractpromovendus zie Rules en Policies for Contract PhD candidates.