Universiteit Leiden

nl en

Sociaal recht

Van der Heijden Leerstoel Sociale Rechtvaardigheid

Bij zijn afscheid als Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur in 2013 heeft professor Paul van der Heijden een geschenk gekregen van de Leidse faculteiten: een wisselleerstoel Sociale Rechtvaardigheid, jaarlijks te bekleden door een vooraanstaande expert op dit gebied.

Deze leerstoel bevindt zich op het vakgebied van prof  Van der Heijden, het internationaal arbeidsrecht, en refereert aan zijn jarenlange intensieve betrokkenheid bij de International Labour Organisation, de ILO, een onderdeel van de Verenigde Naties.  Van der Heijden was gedurende 15 jaar voorzitter van  de vaste ILO “Committee on Freedom of Association” en als zodanig zeer betrokken bij de handhaving van de internationale fundamentele arbeidsrechten. Het gaat hier om vrijheid van vakorganisatie, verbod van dwangarbeid, kinderarbeid, discriminatie en veiligheid op de werkplek.

Paul van der Heijden

De leerstoelhouder Sociale Rechtvaardigheid houdt gebruikelijk in oktober een lezing/oratie, de sociale rechtvaardigheidslezing.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.