Universiteit Leiden

nl en

Europa Instituut

Projectbeschrijving

Het fundamentele recht op ‘vrijheid van de kunsten en het wetenschappelijk onderzoek’ in de EU: een verkenning van de grenzen van de commercialisering van de academie (AFITE).

De academische wereld wordt steeds commerciëler. EU-wetgeving en EU-beleid inzake de ‘Europese Onderzoeksruimte’ en ‘Europese Onderwijsruimte’ kunnen bijdragen aan de commercialisering van de academische wereld in de lidstaten van de EU. Zowel wetgeving als beleid moet voldoen aan de constitutionele standaard vervat in artikel 13 van het Handvest van de Grondrechten, die ziet op de vrijheid van de kunsten en wetenschappelijk onderzoek en de eerbiediging van academische vrijheid. De inhoud van die standaard is echter nog onbekend.

De rol van commercialisering

‘Commercialisering’ betekent dat instellingen voor hoger onderwijs zich steeds meer als ondernemingen gaan gedragen, dat hun organisatie steeds meer lijkt op die van ondernemingen of dat het academische systeem in essentie een functionele rol gaat aannemen, waarbij het politiek-economische belangen dient.

Het commercialiseringsproces raakt aan de kern van hoe het academisch onderwijs vandaag de dag wordt aangeboden en ontvangen. Tevens wordt de manier waarop academisch onderzoek wordt verricht erdoor beïnvloedt. Uiteindelijk kan commercialisering daarom invloed hebben op de wetenschap zelf, waardoor deze mogelijk haar functie – die traditioneel wordt verondersteld waarheidsvinding te zijn – niet meer kan vervullen, wat mogelijk negatieve maatschappelijke gevolgen met zich kan brengen.

De EU-wetten testen

Het AFITE-project stelt zich de vraag wat de rol van EU-publiekrecht is ten aanzien van het fenomeen commercialisering. Daarbij vraagt het welke grenzen het recht op vrijheid van de kunsten en wetenschappelijk onderzoek stelt aan de commercialisering van de academische wereld. Dit recht omvat ‘de kunsten en het wetenschappelijk onderzoek’ en ‘academische vrijheid’. Het AFITE-project stelt de inhoud, reikwijdte en filosofische rechtvaardiging van dit recht vast. Het project onderzoekt de relatie tussen dit recht en commercialisering in theorie, en gaat na of concrete EU-wetgeving en -beleid, alsook nationale maatregelen, met dit recht in overeenstemming zijn.

Het Onderzoeksvoorstel

Voor meer informatie over het project kun je hier het volledige onderzoeksvoorstel lezen (in het Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.