Universiteit Leiden

nl en

Burgerlijk recht

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling Burgerlijk recht analyseert de inpassing van nieuwe (nationaal) publiekrechtelijke regelgeving en Europese en internationale rechtsontwikkelingen in het privaatrecht.

Het Onderzoeksprogramma van het Instituut voor Privaatrecht draagt de naam Coherent Privaatrecht. Dit onderzoeksprogramma hangt samen met het op universitair niveau geformuleerde profileringsgebied Interaction between Legal Systems (Interactie tussen Rechtssystemen).

In dit onderzoeksprogramma staat enerzijds de wisselwerking tussen het Nederlands privaatrecht en andere nationale rechtsgebieden en anderzijds de wisselwerking tussen het Nederlandse privaatrecht en Europese en internationale rechtsontwikkelingen centraal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.