Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

Duurzaamheid op de campus

De Universiteit Leiden en haar faculteiten werken aan een groene, circulaire campus met een aanzienlijk energiereductiedoel voor 2050, zoals vastgelegd in de Routekaart energietransitie gebouwen.

We blijven ons inzetten voor verduurzaming door te focussen op:

  • duurzaam inkoopbeleid
  • afvalpreventie en recycling
  • duurzame mobiliteit
  • vergroening van de campus
  • vergroting biodiversiteit
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.