Logo Universiteit Leiden.

nl en

Organisatie

De organisatie van ‘Recht en Literatuur’ is in handen van een aantal medewerkers, studenten en alumni die op vrijwillige basis en zonder vergoeding zich inzetten om elk jaar openbaar toegankelijke lezingen te organiseren een breed publiek van studenten, alumni, medewerkers en externen.

Vanaf  1 december 2017 waren naast de oprichters van ‘Recht en Literatuur’ (Timo Slootweg, Claudia Bouteligier en Michael Klos), meerdere medewerkers en studenten actief.

De organisatie van de lezingenreeksen, het juridische PAO en het platform Recht en Literatuur wordt nu aangevoerd door Timo Slootweg en Claudia Bouteligier. Aan het platform dragen verder docenten en studenten van meerdere universiteiten bij.

Medewerkers

Timo Slootweg studeerde geschiedenis (EUR) en wijsbegeerte (UL). In 2000 promoveerde hij aan de Faculteit Wijsbegeerte te Rotterdam op: Geschiedenis en ethiek: historisch besef in de traditie van Hegel, Heidegger en Derrida (2000). Te Rotterdam doceerde hij enkele jaren Geschiedfilosofie. In 2016 publiceerde hij: Uit de schaduw van de wet. Inleiding tot de esthetica van het recht.

Claudia Bouteligier is Docent/Onderzoeker bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Bouteligier is momenteel in de afrondende fase van van haar proefschrift  over ‘Recht en literatuur’. Zij verzorgt tevens meerdere vakken in de bachelor Rechtsgeleerdheid en heeft diverse cursussen ontworpen en gecoördineerd.

Gideon de Jong is Masterstudent van de master Encyclopedie en filosofie van het recht (LL.M.). 

Onderzoek, onderwijs en (interfacultaire) samenwerking

Onderzoekspartners

Recht en Literatuur organiseert diverse seminars, colloquia en conferenties. Hierbij zoekt Recht en Literatuur de samenwerking met andere onderzoekspartners, binnen en buiten de Universiteit Leiden.

Het eerste colloquium, georganiseerd door Recht en Literatuur, vond plaats op 16 juni 2017. Het onderwerp van het colloquium was ‘Empathie in recht en literatuur’ en werd georganiseerd in samenwerking met prof.mr.dr. A.M.P. (Jeanne) Gaakeer en prof.mr.dr. H.S. (Sanne) Taekema (Erasmus School of Law).

Binnen de Universiteit Leiden werkt Recht en Literatuur samen met prof.dr. F.W.A. (Frans Willem) Korsten, dr. Y. (Yasco) Horsman (LUCAS, Universiteit Leiden) en dr. H.W. (Rico) Sneller (Wijsbegeerte). 

Maklu Uitgevers

In voorbereiding binnen de speciaal voor Recht en Literatuur opgezette reeks ‘Kritische Studies in Recht en Literatuur’ zijn:

  • ‘Recht, literatuur en existentialisme’ (red. Claudia Bouteligier en Timo Slootweg)
  • ‘Empathie in recht en literatuur’ (red. Claudia Bouteligier en Timo Slootweg)

In de toekomst verschijnen na afloop van de reeksen gebundelde versies van de gegeven lezingen.

Onderwijspartners

Vanaf september 2018 biedt Recht en Literatuur, in samenwerking met Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden, een postacademisch programma aan. Het Juridisch PAO organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland. 

Visie op 'recht en literatuur'

Recht en Literatuur onderscheidt zich als discipline door (ten eerste) de hoge mate van interdisciplinariteit en (ten tweede) dat het vertrekt vanuit het literaire werk. Het platform is mede opgericht met het doel om literatuur een centrale plek te geven. Binnen Recht en Literatuur leeft de overtuiging dat literatuur meer biedt dan een ‘goed verhaal’ ter ontspanning of vermaak.

Literatuur is meer dan een spiegel van de werkelijkheid, meer dan slechts een illustratie, onderbouwing of verduidelijking van een standpunt. Het is ook meer dan een galerij van menselijke portretten waar juristen kennis op kunnen doen.

Een eigen, zelfstandige, betekenis voor het recht

Recht en Literatuur vertrekt vanuit de overtuiging dat literatuur een eigen, zelfstandige, betekenis voor het recht heeft. Daarom staat het verhaal centraal en vormt literatuur het startpunt. De (rechts)filosofie en andere disciplines zijn van groot belang in deze interdisciplinaire aanpak, maar zij hebben eerder een ondersteunende rol dan een sturende, zoals bij het interpreteren van literatuur vanuit een bepaald perspectief.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie