Logo Universiteit Leiden.

nl en

Recht en Existentialisme in Filosofie en Literatuur 18/19

Vanaf september 2018 biedt Recht en Literatuur, in samenwerking met Juridisch PAO (JPAO) van de Universiteit Leiden, een postacademisch programma aan. Het Juridisch PAO organiseert en faciliteert postacademisch onderwijs voor advocaten en andere juridisch geschoolde of georiënteerde professionals in heel Nederland.

Binnenkort kunt u zich via de website van JPAO inschrijven voor de komende leergang van Recht en Literatuur. Hier vindt u ook alle informatie over de voorwaarden en de betaling. Informatie over het aantrekkelijke programma van deze nieuwe leergang vindt u hieronder.

Beschrijving van de leergang ‘Recht en Existentialisme in Filosofie en Literatuur’

In de unieke JPAO leergang ‘Recht en Existentialisme in Filosofie en Literatuur’ staan werken van grote auteurs als Nietzsche, Dostojevski, Unamuno, Kafka, Sartre en Camus centraal. Deze werken hebben met elkaar gemeen dat zij nauw verbonden zijn met het existentialisme; een stroming die zowel de filosofie als de literatuur betreft. Ondanks het zeer diverse karakter van deze stroming kan worden gesteld dat het existentialisme leert dat de wereld niet zonder meer in begrippen, wetten, mechanismen en systemen gevangen kan worden.

Deze stroming is zeer invloedrijk geweest en is dat nog altijd. In de rechtsgeleerdheid, die gekenmerkt wordt door algemene normen en wetten, is haar relevantie grotendeels miskend. Ten onrechte, zo zal blijken: het existentialisme biedt uitdagende en prikkelende inzichten ten aanzien van de theorie en de praktijk van het recht. In deze lezingenreeks wordt dit potentieel verkend. Wat kan het existentialisme betekenen voor het recht, dat toch vooral lijkt te berusten op positieve kennis, techniek en systematiek?

In acht bijeenkomsten bezinnen wij ons op de betekenis van het existentialisme en reflecteren vanuit beroemde filosofische en literaire werken op recht en rechtvaardigheid. Uiteenlopende thema’s als schuld en onschuld, vrijheid en de legitimatie van staat en recht komen uitgebreid aan bod. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht. Tevens geeft dit dieper(e) inzicht(en) in de werking van literatuur en het belang daarvan voor recht en rechtsvinding. De band tussen recht en kunst en het belang van literatuur en de menswetenschappen komt uitgebreid aan bod.

Doelgroep van de leergang

De leergang staat open voor zowel alumni als juridische professionals (o.m. uit de advocatuur en de rechterlijke macht). Voor professionals geldt dat zij gecertificeerde PAO-punten kunnen behalen. Iedere afzonderlijke bijeenkomst staat voor 2 punten; bij het volgen van de gehele reeks zijn 16 punten te behalen.

‘Recht en existentialisme in filosofie en literatuur’ werd eerder verzorgd als lezingenreeks bij Recht en Literatuur voor studenten en alumni. Wegens de overweldigende belangstelling hiervoor, wordt deze als PAO leergang herhaald, in samenwerking met Juridisch PAO Leiden.

Voorgeschreven en aanbevolen literatuur

Per bijeenkomst is de aanbevolen literatuur opgenomen. Deelnemers zijn vrij in de keuze om wel of niet een Nederlandse vertaling van de werken te lezen. Er zijn links opgenomen naar gratis beschikbare (Engelse) vertalingen van de verschillende werken, maar naar wens kan men de werken zelf aanschaffen.

Voorgeschreven is Claudia Bouteligier & Timo Slootweg, Recht en existentie in filosofie en literatuur, Antwerpen: Garant / Maklu 2018 (te verschijnen in najaar 2018).

Bijeenkomsten en data

BIJEENKOMSTEN 

 1. Nietzsche en tragedie: Aeschylus’ Prometheus en de erfenis van Plato en Aristoteles
 2. Dostojevski: Aantekeningen uit het ondergrondse en De droom van een belachelijk mens
 3. Dostojevski: De legende van de grootinquisiteur
 4. Unamuno over Don Quichot en het tragisch levensgevoel
 5. Kafka: Voor de wet (Het proces)
 6. Sartre: Walging
 7. Camus: De vreemdeling
 8. Camus: De pest en De mens in opstand

DATA (ONDER VOORBEHOUD)

 1. Vrijdag 07/09 van 19:00-21.00 uur
 2. Vrijdag 05/10 van 19:00-21.00 uur
 3. Vrijdag 07/12 van 19:00-21.00 uur
 4. Vrijdag 11/01 van 19:00-21.00 uur
 5. Vrijdag 08/02 van 19:00-21.00 uur
 6. Vrijdag 08/03 van 19:00-21.00 uur
 7. Vrijdag 12/04 van 19:00-21.00 uur
 8. Vrijdag 10/05 van 19:00-21.00 uur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie