Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leesgroepen

Geïnspireerd door de lezingen zijn enkele betrokken studenten uit verschillende disciplines een leesgroep begonnen rondom de literaire werken die in de aankomende lezingenreeks aan bod komen. De studenten zijn voornemens deze leesgroep op termijn het karakter van een studievereniging te geven.

Deze vereniging zal in de geest van prof. Nieuwenhuis de studie van ‘recht en literatuur’ bevorderen en hoopt studenten aan te zetten tot lezen. De leesgroep is in het collegejaar 2017/2018 van start gegaan.

Aanmelden voor de leesgroepen

Het is voor het collegejaar 2017/2018 niet meer mogelijk om jezelf aan te melden voor de leesgroepen. Over de leesgroepen van 2018/2019 is op dit moment nog niets bekend.

Bestuur van de leesgroepen

Het bestuur van de leesgroepen bestaat uit de onderstaande studenten:

Mijn naam is Nathalie Schnabl en ik ben masterstudente Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Het afgelopen collegejaar heb ik de master Encyclopedie en filosofie van het recht gevolgd en ben ik daarnaast begonnen aan de master Staats- en Bestuursrecht. Naast mijn studie werk ik als juridisch medewerkster bij een advocatenkantoor.

Al vanaf dag één heb ik de lezingenreeks Recht en Literatuur bijgewoond. Toch had ik het gevoel dat er iets miste. Ik wilde graag met een kleine groep de werken gezamenlijk gaan lezen en bespreken. Dit was niet mogelijk tijdens de lezingenreeks, vanwege de grote opkomst. Om deze reden heb ik, samen met de andere bestuursleden, de leesgroepen opgericht.

Het afgelopen jaar heeft Recht en Literatuur diverse interessante lezingen over verschillende werken georganiseerd met als overkoepeld thema existentiefilosofie. Vooral de lezing over Dante van Maarten Neuteboom en het toneelstuk over de groot-inquisitoir van Victor Oliver zijn mij bijgebleven. Dit jaar komen bekende en minder bekende utopieën en dystopieën aan bod. De boeken die wij tijdens de leesgroepen gaan lezen leggen een verband tussen literatuur, recht en filosofie.

Iedereen heeft wel eens van 1984 of Brave new world gehoord. Maar wie heeft ze ook daadwerkelijk gelezen? Deze boeken zijn de afgelopen tijd weer terug in de spotlight gekomen nu de rechtsstaat in diverse landen onder druk is komen te staan. Wat betekenen deze utopieën en dystopieën voor het recht? Wat wij kunnen leren van deze verhalen zullen wij bespreken in de leesgroepen.

Mijn naam is Marieke Mohaboe, masterstudente Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Afgelopen jaar ben ik begonnen met de afstudeerrichting Encyclopedie en filosofie van het recht en de afstudeerrichting Straf- en strafprocesrecht. Beide verwacht ik in 2018 af te ronden. Daarnaast ben ik een actieve vrijwilliger bij de Amnesty International Student Group Leiden, die evenementen organiseert om mensenrechtenschendingen tegen te gaan en onder de aandacht te brengen bij studenten.

Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid merkte ik al gauw dat ik naar diepgang achter het recht zocht, een wijze om het recht in een bredere context dan de juridische te plaatsen. Hiervoor zocht ik binnen het strafrecht naar een menselijk aspect en binnen de rechtsfilosofie naar een ideologische aspect. Beide benaderingen brachten me bij het verhaal in het recht, waar literatuur een belangrijke rol bij kan spelen.

Met hoge verwachtingen woonde ik dan ook de lezingenreeks van Recht en Literatuur bij het afgelopen jaar, die in het teken van recht, literatuur en existentiefilosofie stond. De inzichten die ik tijdens deze lezingen heb opgedaan zijn mij bijgebleven. Ik merkte dat ze zich een weg baanden in mijn gesprekken en ik had graag structureel de werken in een kleiner verband besproken. Een leesgroep leek mij het ideale platform hiervoor.

Het komende jaar zal de lezingenreeks in het kader van utopieën en dystopieën staan en de te bespreken werken zijn klassiekers die in geen enkele boekenkast misstaan. In een tijd waarin de ideeën over een ideale staat lijnrecht tegenover elkaar staan, is het bij uitstek interessant om ons te wenden tot de literaire wereld die deze ideeën kan verbeelden.

Mijn naam is Gideon de Jong. Politieke filosofie heeft me altijd erg getrokken, en deze voorliefde bracht mij in eerste instantie terecht bij Recht en Literatuur. Ook in mijn bacheloropleidingen Politicologie en Klassieke Talen probeer ik hier constant meer over te weten te komen.

Nadenken over de inrichting van een samenleving kan bijna niet zonder de literatuur die voortkomt uit die samenleving. Recht en Literatuur vormt volgens mij dan ook een noodzakelijke aanvulling voor mensen met interesse in die richting. Naast de lezingen van vorig jaar, zal dit jaar ook worden begonnen met het gezamenlijk lezen van literatuur.

Deze leeskringen buigen zich dit jaar over de literatuur van de Utopieën. Het stafwerk hiervoor was en blijft het Utopia van St. Thomas More, waarover ik mijn Bachelor scriptie Griekse en Latijnse taal en cultuur schrijf. Ook de dystopie als literair genre zal tijdens de leeskringen worden behandeld.

Lezen is iets wat je niet altijd alleen kunt doen. Dialectiek, discussie en de discipline van een groep gemotiveerde lezers zorgen vaak dat je een werk veel verder kunt uitdiepen en interpreteren. Ik ben erg gedreven om dit jaar hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Geïnspireerd en gemotiveerd door de literatuur, het recht en de medelezers zie ik uit naar buitengewoon leerzame kennismakingen met de literatuur van de utopieën en dystopieën.

Mijn naam is Sara Al Robaye, bachelorstudente Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Na afronding van mijn bachelor verwacht ik te beginnen aan de master Public International Law, waarin grotendeels mijn interesse ligt, hoewel de afstudeerrichting Encyclopedie en filosofie van het recht mij ook aanstaat en wellicht een tweede afstudeerrichting zal worden. Daarnaast ben ik nu al een aantal jaar actief vrijwilliger bij de Amnesty International Student Group Leiden na tevens een jaar bestuurslid te zijn geweest.

Lezen is altijd al een van mijn favoriete bezigheden geweest, en tijdens mijn studie heb ik gemerkt dat dit op een laag pitje stond vanwege het leeswerk. Het studiemateriaal dat we lezen is natuurlijk relevant en interessant, maar het prikkelde mij niet. Ik merkte dat de vakken als Rechtsfilosofie mij erg boeiden, mede omdat er meer menselijkheid aan het recht werd verbonden; er werd een diepgang gezocht achter de wetten die wij altijd meeslepen naar onze tentamens. De lezingenreeks Recht en Literatuur bijwonen volgde als een natuurlijke reactie. Deze lezingen zijn mij dan ook bijgebleven en hebben een grote indruk achtergelaten. Het was verfrissend om op een andere manier naar het recht te kijken, een manier die normaal niet volgt uit de meeste juridische vakken en het baande een weg vrij om op een ruimere manier na te denken over het recht.

Een leesgroep leek mij ideaal om de besproken werken in kleiner verband te bediscussiëren en een werk in een ander licht te bezien dan je misschien normaal gesproken gewend bent. De werken die dit jaar zullen worden besproken in de lezingen en leesgroepen zullen allemaal een gezamenlijk onderwerp omvatten: utopieën en dystopiëen, wat met name in deze tijd met meningen die zover uiteen staan en onzekerheid over de rechtsstaat erg aan de orde is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie