Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Studenten voor Educatie

Studenten ondersteunen basisscholen bij het terugdringen van achterstanden ontstaan door corona

Looptijd
2019 - 2022
Financiering
Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation No. 824581 Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation No. 824581
Sociaal Economisch Herstelplan - Gemeente Den Haag Sociaal Economisch Herstelplan - Gemeente Den Haag

Onderwijsongelijkheid en lerarentekort in het basisonderwijs zijn twee van de belangrijkste onderwijs uitdagingen in Nederland op het moment, waarbij de laatste een belangrijke factor is voor de eerste. Zoals te verwachten was, is de situatie verslechterd door de uitbraak van Covid-19 en de periode van afstandsonderwijs. Het Open Leerplein, de Nederlandse Open Science Hub die zich momenteel concentreert in Den Haag, wil scholen ondersteunen bij het verminderen van de werkdruk van basisschoolleraren en het vergroten van de onderwijskansen voor alle leerlingen, door de samenwerking tussen basisscholen en universiteiten (studenten en wetenschappelijke community) te vergroten, en tegelijkertijd de onderwijscarrière van universiteitsstudenten te bevorderen. Dit draagt bij aan SDG4.

Het programma Studenten voor Educatie is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Den Haag, Stichting Brede Buurtschool en de Haagse basisschoolbesturen, en heeft als doel basisscholen te helpen hun specifieke behoeften en uitdagingen het hoofd te bieden, en tegelijkertijd de werklast van de leerkrachten te verminderen en de onderwijskansen voor de leerlingen te vergroten. Parallel aan het programma ontwikkelen we een professioneel trainingsprogramma voor universiteitsstudenten (aangevuld met mentorbegeleiding), waarbij universiteitsstudenten aan basisscholen worden gekoppeld op basis van hun sterke punten en de behoeften van de school. Op die manier verwachten wij dat de studenten relevante en zinvolle sociale en maatschappelijke ervaring opdoen door bij te dragen aan de onderwijs uitdagingen van onze maatschappij.

Daarnaast hebben we een onderzoeksprogramma opgezet om de effecten van het project in kaart te brengen, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Lectoraat Inclusive Education, binnen het Kenniscentrum Global and Inclusive Learning. 

Open Science Hub: Schoolgedreven community ontwikkeling door middel van onderzoek en innovatie

Studenten voor Educatie is onderdeel van het Horizon 2020 EU wetenschap en innovatie programma Open Science Hub project. De naam van de nederlandse Open Science Hub (OSHub) is Het Open Leerplein.

Het Open Science Hub-project betrekt scholen en lokale belanghebbenden bij het inzetten van onderzoek en innovatie als een instrument om lokale relevante uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan duurzame community ontwikkeling. Belangrijk is dat OSHubs worden gecreëerd in gemeenschappen die zich van oudsher niet bezighouden met onderzoek en innovatie vanwege verschillende barrières, zoals geografische locatie, sociaaleconomische status en etnische minderheidsgroepen.

Daartoe werken OSHubs als bemiddelaars in elke lokale gemeenschap - ook wel als schoolgestuurde wetenschapswinkels -, die de brug leggen tussen de behoeften van de scholen en hun lokale context, en hen ondersteunen om actieve agenten te worden voor samenwerking tussen gezinnen, universiteiten, het bedrijfsleven, lokale overheden, het maatschappelijk middenveld en de samenleving in het algemeen, door deel te nemen aan echte projecten die voorzien in maatschappelijke behoeften.

Coördinator: Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.