Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

LIFE-GREENAPI

Het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve praktijken om met een lage milieu-impact farmaceutica te produceren.

Looptijd
2023 - 2026
Contact
Stefano Cucurachi
Financiering
LIFE-GREENAPI Development & demonstration of low environmental impact innovation and optimization practices in pharma production wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. LIFE-GREENAPI Development & demonstration of low environmental impact innovation and optimization practices in pharma production wordt medegefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende instantie kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.
Partners

Angelini Pharma (Italy)

Project omschrijving

De Europese farmaceutische sector kent strenge regelgeving, wat het moeilijker maakt om de sector te verduurzamen, maar niet minder noodzakelijk. Met LIFE-GREENAPI gaat Angelini Pharma aan de slag om hun productieprocessen koolstofvrij te maken, volgens het stappenplan van de Europese Green Deal om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het LIFE-GREENAPI project
LIFE-GREENAPI is een 3-jarig initiatief dat wordt gecoördineerd door Angelini Pharma. Het project stelt een productiemethode voor waarmee Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), de werkzame bestanddelen in farmaceutica, op een duurzamere manier geproduceerd kunnen worden. LIFE-GREENAPI is gebaseerd op de toepassing van “flowchemie”, in plaats van de bestaande “batchchemie”, voor het produceren van een bepaalde API

Flowchemie
Uit eerder onderzoek, uitgevoerd door Angelini Pharma, blijkt dat het toepassen van flowchemie op laboratoriumschaal verschillende voordelen met zich meebrengt, wanneer deze wordt vergeleken met batchchemie. Deze voordelen zijn onder andere: een verhoogde reactiesnelheid, betere energie- en waterefficiëntie, en minder afvalproductie.

Methodes
Angelini Pharma zal in samenwerking met Universiteit Leiden een productieproces gebaseerd op flowchemie ontwikkelen, testen, en evalueren op verschillende productieschalen, om te demonstreren dat deze methode milieuvriendelijker is dan de standaardmethode. Dit alternatieve productieproces zal eerst worden getest voor een bepaalde API die in grote volumes wordt geproduceerd. Daarna zal de methode worden toegepast voor de productie van twee kleine moleculen, om het brede spectrum van toepassingen aan te tonen.

Waarom Leiden Universiteit?
Universiteit Leiden beschikt over expertise op het gebied van (toekomstgerichte) levenscyclusanalyse (LCA) en milieurisicobeoordeling (ERA). Deze zal worden toegepast om de milieueffecten van de productiemethodes te evalueren. Door het gebruik van LCA en ERA wordt het systeem grondig onderzocht, vanaf het laboratorium tot aan de precommerciële fase, om ervoor te zorgen dat de milieueffecten tot een minimum worden beperkt.

Het LIFE programma
Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu- en klimaatactie. Het brengt al sinds 1992 groene ideeën tot leven, en heeft tot nu toe meer dan 5.500 projecten medegefinancierd. Voor de periode 2021-2027 heeft de EU de financiering van het LIFE-programma met bijna 60% verhoogd, tot 5,4 miljard euro, en het nieuwe subprogramma voor een milieuvriendelijke energietransitie opgenomen.

LIFE programma logo
Onderzoekers van Universiteit Leiden (Valerio Barbarossa, Stefano Cucurachi, en Kristie Tjokro) op bezoek bij de Angelini Pharma fabriek in Aprilia, Italië.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.