Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Brede vorming in verscheidenheid: een toolbox voor het realiseren van onderwijsidealen in de context van het profiel van de school

Dit promotieonderzoek is gericht op het ontwikkelen van instrumenten die 1) scholen inzicht bieden in hun startpositie m.b.t. brede vorming van hun leerlingen, 2) docenten inzicht bieden in de doelen die aan hun alledaagse praktijken ten grondslag liggen, 3) docenten met elkaar in dialoog brengen over hun onderwijsdoelen en –idealen, en 4) die docenten inzicht bieden in de onderwijsdoelen die zij nog verder kunnen ontwikkelen en hoe daar in hun alledaagse praktijk aandacht aan te besteden.

Looptijd
2018 - 2021
Contact
Kevin Zweeris

Voor het promotieonderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen VO-scholen met verschillende onderwijskundige, pedagogische en/of levensbeschouwelijke profielen brede vorming in kaart brengen en (verder) ontwikkelen?

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving in het Engels

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.