Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Didactische bouwstenen van en voor docenten Godsdienst/levensbeschouwing als Identity Agents

Hoe kan de docentexpertise van ervaren docenten Godsdienst/Levensbeschouwing in hun rol als Identity Agents effectief bijdragen aan de professionele ontwikkeling van vakgenoten?

Looptijd
2011 - 2017

 Hiertoe wordt de didactische praktijk en de daarachter liggende opvattingen van 11 ervaren docenten Godsdienst/Levensbeschouwing die beogen bij te dragen aan levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling door 3 deelstudies in kaart gebracht en vergeleken met vakdidactische en godsdienst-pedagogische theorie.
Uit de resultaten hiervan worden didactische bouwstenen afgeleid die de basis vormen voor een professionaliseringstraject, dat beproefd en geƫvalueerd wordt door vakgenoten.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.