Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Professionele ruimte van beginnende docenten

Binnen de trajecten Eerst de Klas en Onderwijstraineeship wordt er van aankomende docenten veel verwacht. Tegelijkertijd krijgen deze aankomende docenten veel ruimte om zich op verschillende vlakken te ontplooien, binnen de klas, de school, het bedrijfsleven. Of en hoe aankomende docenten deze ruimte ervaren en benutten en hoe het EDK/OTS programma hierbij kan ondersteunen is nog onbekend. Dit onderzoek richt zich op de professionele ruimte van EDK/OTS docenten. Doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op wat professionele ruimte precies is en hoe het werkt.

Looptijd
2014 - 2017

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels).

Foto: John Lund/Sam Diephuis / Blend / Learning Pictures / Universal Images Group

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.