Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Motiveren en motivatie in het tweetalig onderwijs

Wat motiveert leerlingen in tweetalig onderwijs om Engels te leren en hoe draagt lesgeven bij aan die motivatie?

Looptijd
2017 - 2020
Contact
Tessa Mearns

Een van de belangrijkste pijlers van het tweetalig onderwijs (tto) in Nederland is Content and Language Integrated Learning (CLIL), waardoor taal door middel van vakinhoud wordt geleerd en andersom. CLIL werd in de afgelopen twintig jaar steeds populairder vanwege de overtuiging dat het zowel taalverwerving als motivatie kan versterken (Coyle, Hood and Marsh 2010). Deze overtuiging wordt echter niet altijd door onderzoek ondersteund, voornamelijk doordat vergelijkend onderzoek niet altijd rekening houdt met inherente verschillen in CLIL en niet-CLIL populaties (Broca 2016). Dit onderzoek heeft als doel niet om te meten in hoeverre tto motiverend is vergelijking met Nederlandstalig onderwijs, maar om inzicht te krijgen in hoe en waarom het motiveert.

Leerlingen die ervoor hebben gekozen om tweetalig onderwijs (tto) volgen zijn vaak van nature al gemotiveerder voor school dan andere leerlingen (Mearns 2015, 2016; Mearns, de Graaff & Coyle 2017). Dit project richt zich op deze bijzondere groep leerlingen om een beeld te vormen van (a) hoe deze motivatie verschilt tussen leerlingen van verschillende leerjaren, seksen en onderwijsniveaus (havo/vwo) en (b) wat zij ervaren als motiverend lesgeven binnen het tto. Tegelijkertijd richt het onderzoek zich ook op leraren van zowel Engels als andere Engelstalige vakken. Het doel hierin is om inzicht te krijgen in de strategieën die er gebruikt worden door docenten Engels in het tto om de leerlingen voor hun vak te motiveren, en in welke mate deze strategieën ook ingezet worden door docenten van andere Engelstalige vakken.

De onderzoeksvragen die we door dit onderzoek willen beantwoorden zijn:

  1. Welke rollen spelen interne en externe factoren in de motivatie van tto-leerlingen om Engels te leren?
  2. Welke strategieën worden ingezet door taal- en vakdocenten in het tto om leerlingen te motiveren voor Engels?
  3. Hoe kunnen taal- en vakdocenten binnen het tto meer doen om de motivatie van leerlingen te stimuleren?

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.