Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Inclusief handelingsvermogen in het voortgezet onderwijs: docenten en hun inclusieve projecten

How can we map and foster Dutch secondary teachers’ agency in inclusive education practices? Hoe kunnen we het handelingsvermogen van docenten in inclusief onderwijs in kaart brengen en bevorderen?

Looptijd
2021 - 2027
Contact
Nika Hendriksen

In het voortgezet onderwijs zijn leraren een essentiële schakel in het creëren van een omgeving waar alle leerlingen zich gezien en erkend voelen, ongeacht hun socioculturele achtergrond. Maar hoe geven docenten eigenlijk richting aan praktijken die rechtdoen aan diversiteit van socioculturele achtergronden van leerlingen? En wat zijn karakteristieken die ervoor kunnen zorgen dat docenten zich vrij voelen om dit in de praktijk te brengen?

In een wereld waar meningen over inclusief onderwijs uiteenlopen en soms tegenstrijdig zijn, willen we begrijpen hoe docenten ruimte ervaren om inclusieve praktijken toe te passen. Een beter inzicht in deze mate van handelingsruimte van docenten is van cruciaal belang voor de realisatie van een meer inclusief en rechtvaardig onderwijssysteem.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.