Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Dialogue about Radicalisation and Equality (DARE)

Het onderzoeksproject Dialogue about Radicalisation and Equality (DARE) gaat over de wijze waarop jongeren worden blootgesteld aan radicale boodschappen en radicale personen, hoe ze reageren op dergelijke boodschappen en personen, and hoe keuzes en gedrag van jongeren erdoor wordt beïnvloedt, en hoe in een toenemend complexe samenleving opvattingen over burgerschap en de samenleving ontstaan.

Looptijd
2017 - 2021
Contact
Mark Dechesne
Financiering
EU Horizon 2020 EU Horizon 2020
Partners

University of Manchester

Het project is bedoeld om het begrip van radicalisering te verbreden, te laten zien dat radicalisering niet eigen is aan een bepaalde gemeenschap of een bepaald geloof, en te onderzoeken welke effecten radicalisering heeft op de samenleving als geheel.

DARE zal zich richten op mensen tussen 12 en 30 jaar, aangezien deze groep een belangrijk doelwit is voor recruiters van radicale organisaties,  en onderzoek suggereert dat jongeren in deze categorie in het bijzonder gevoelig zijn voor radicalisme. Het project zal jongeren noch als slachtoffers noch als daders van radicalisering benaderen, maar als geëngageerde, reflexieve, vaak gepassioneerde sociale actoren die op zoek zijn naar informatie om zich aan vast te houden, in een wereld vol met extreme ideeën.

De sociale benadering binnen het onderzoeksproject zal bovendien inzicht bieden in de alledaagse strategieën die jongeren zelf ontwikkelen om radicalisering te bespreken en tegen te gaan. Hierin schuilt groot potentieel om radicalisering aan te pakken.

Politiek beladen begrip

"Radicalisering is een politiek geladen begrip dat de samenleving verdeelt," zegt Hilary Pilkington, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Manchester en penvoerder van het project. "Sociale wetenschappers kunnen maatschappelijke uitdagingen als radicalisering negeren - maar als ze dat doen, ontlopen ze de verantwoordelijkheid om te begrijpen en te reageren op het steeds gewoner worden van hate speech en het steeds extremer worden van opvattingen en uitlatingen”.

DARE streeft naar een kritische beoordeling van bestaande inzichten en het genereren van hoogwaardige nieuwe empirische gegevens die de standaard in radicaliseringsstudies zullen verhogen en ons begrip zullen verbeteren van de omvang, de oorsprong, en psychologische, emotionele, en sociale dynamiek van radicalisering.

Valorisatie

Het onderzoek is rechtstreeks gekoppeld aan beleids- en praktijkdoelstellingen vanuit verschillende landen. Onder de producten behoren educatieve toolkits voor gebruik in onderwijsinstellingen en een toolkit ter evaluatie van bestaande deradicaliseringsprogramma's.

Samenwerking

De Universiteit van Manchester is penvoerder van het project met een budget van 5 miljoen euro. Het projectconsortium omvat 15 partners in 13 landen - België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Malta, Noorwegen, Polen, Rusland, Nederland, Tunesië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Het project is gefinancierd vanuit het EU Horizon 2020-kaderprogramma, met een looptijd van 4 jaar.

Dual PhD Centre

Mark Dechesne is als universitair hoofddocent verbonden aan het Leiden University Dual PhD Centre te Den Haag, waar een aanvullend opleidings- en begeleidingsprogramma wordt geboden aan duale promovendi, die beroepspraktijk en wetenschap met elkaar verbinden in onderzoek. Hij zal als als onderzoeksleider participeren in DARE.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.