Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

COLLELO. Samen leren van eenzaamheid. Een nieuw onderzoek om de eenzaamheid onder mensen met een licht verstandelijke beperking te begrijpen en te verminderen

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) ervaren meer eenzaamheid dan mensen zonder lvb. In het COLLELO project werken onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen samen met mensen met lvb en hun (in)formele netwerken aan een (online) lerende gemeenschap die de eenzaamheid van mensen met lvb wil begrijpen en verminderen.

Looptijd
2024 - 2028
Contact
Paul van Trigt
Financiering
NWO NWO
Partners

ABCDate/ leerzelfonline, Aveleijn, Buurtband/ Fort van verbeelding, Cordaan, LFB, Prokkel, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Humanistiek, PThU, EraHogeschool Windesheim, Nivel, Movisie en Vilans.

Wat hier volgt is een makkelijk te lezen samenvatting van het project.

Onder mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) is eenzaamheid een groot probleem. 
Veel groter dan bij Nederlanders zonder lvb. 
Dat heeft te maken met de verstandelijke beperking en met hoe daar door mensen zonder verstandelijke beperking mee wordt omgegaan. 

De regering wil dit probleem verminderen. 
Ze hebben daarvoor flink wat geld uitgetrokken. 
Dat geld is bedoeld voor onderzoek en activiteiten waar mensen met een verstandelijke beperking echt iets aan hebben. 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) organiseert dit. 

Onderzoekers in Nederland mochten daarom in 2023 plannen indienen. 
Samen met anderen heeft Paul van Trigt van de Universiteit Leiden het plan Samen leren van eenzaamheid gemaakt. 
Inmiddels heeft NWO besloten dat dit plan vanaf juni 2024 uitgevoerd kan worden. 
Dat doen we dan samen met organisaties die al proberen om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. 
Die organisaties zijn de Landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking (LFB), Prokkel, ABC-Date, Fort van Verbeelding met de Buurtband, Vilans en Movisie. 
Ook drie zorgorganisaties doen mee: Aveleijn, Cordaan en ’s Heerenloo. 
Deze organisaties weten samen al veel over eenzaamheid.

Het onderzoeksplan bestaat uit 4 delen.

Waarom vinden we eenzaamheid van mensen met lvb nu opeens een groot probleem?
Was dat vroeger anders?
En wat kunnen we daarvan leren?

We weten dat mensen vaak minder eenzaam zijn als ze merken dat ze erbij horen, dat ze meetellen, en als ze vrienden of een relatie hebben. 
Daarom proberen organisaties zoals de LFB, ABCDate, Prokkel en de Buurtband ervoor te zorgen dat mensen contact met anderen krijgen. 
We gaan uitzoeken hoe dat het beste werkt. 
We gaan informatie verzamelen over vroeger en nu. 
Ook interviewen we mensen. 
Verder kijken we samen met jongeren of zij off- en online goed mee kunnen doen.
Zo gaan we met elkaar proberen eenzaamheid beter te begrijpen en te verminderen.

Is eenzaamheid wel erg?
Hoort het er misschien gewoon bij?
En hoe kun je ermee omgaan?
Wat heb je dan nodig?

Deze en andere vragen gaan onderzoekers voorleggen aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Hoe kijken zij naar eenzaamheid? 
Ook worden mensen met een verstandelijke beperking zelf onderzoeker. 
Hierdoor leren we wat voor veel mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten belangrijk is. 
Maar ook mensen zonder een verstandelijke beperking kunnen hier veel van leren. 
Verder gaan onderzoekers kijken hoe mensen met een verstandelijke beperking contacten met anderen leggen. 
Ze gaan daarvoor een jaar lang met mensen met lvb meelopen. 
Daarbij zijn de zorgorganisaties Aveleijn, Cordaan en ’s Heerenloo betrokken: zij willen graag nieuwe dingen uitproberen. 
Samen proberen we te begrijpen wat eenzaamheid betekent voor mensen met lvb. 
En: hoe kun je er op een goede manier mee omgaan.

Wat werkt om je minder eenzaam te voelen?

Samen met mensen met een verstandelijke beperking, familie en vrienden organiseren de onderzoekers een groep om over eenzaamheid te praten. 
Mensen die al iets moois hebben bedacht, doen ook mee. 
Naast praten kunnen we ook samen met elkaar iets maken, bijvoorbeeld een schilderij of een film over eenzaamheid. 
Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de resultaten van deel 1 en 2, maar ook andere zaken die mensen met lvb en hun naasten belangrijk vinden. 
We zorgen ervoor dat we dit op een mooie plek en op een leuke manier kunnen doen. 
En dat we ook nieuwe dingen kunnen uitproberen. 
We schrijven alle resultaten op. 
Ook maken we filmpjes over wat we geleerd hebben.

Van alle contacten, gesprekken, samenkomsten en reacties leren we van elkaar. 
Wat we samen leren in het onderzoek gaan we zo snel mogelijk aan anderen vertellen. 
Bijvoorbeeld op een mooie en toegankelijke website en op plaatsen waar je naartoe kunt om elkaar echt te ontmoeten. 
We gaan ook iets maken voor iedereen die werkt met mensen met een verstandelijke beperking: professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en familie of vrienden. 
Dan kunnen zij leren hoe je eenzaamheid herkent en wat je ertegen kunt doen. 
Bijvoorbeeld in de buurt of in het huis waar mensen wonen, op school, op het werk of bij een club. 

Zo leren we samen beter begrijpen wat eenzaamheid is en hoe we het kunnen verminderen of er goed mee omgaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.