Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Alles voor één meisje

Wat is er nodig om een mens te maken? Een uitdijend heelal. Gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd, en hun subtiele mechanismen.

Auteur
Vincent Icke
Datum
18 februari 2015

Een honderd miljardste van een seconde na het begin van ruimte en tijd ontstond waterstof, maar pas na een half miljard jaar klonterde die samen om sterren te vormen. Daaruit kwam sterrenstof: koolstof, stikstof, en alle andere elementen waardoor wij leven. Bijna vijf miljard jaar later was de mens voldoende ver geëvolueerd om een paar van die kosmische mechanismen te doorgronden. En zie: alle eigenschappen van deeltjes, ruimte en tijd, en al hun wonderlijke wisselwerkingen, blijken nodig te zijn voor ons leven. Dus komen verdere vragen op: wat weten we nog niet? Is er leven buiten de aarde, en hoe zou dat er uit kunnen zien?

Dvd-box met 12 unieke colleges nu€ 39,95

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.